Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2017

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 11 794 394 21 914 154 7,7 17 483 681 7,0
Finland 8 614 140 15 171 320 4,1 11 831 161 3,6
Utländer 3 180 254 6 742 834 16,8 5 652 520 14,9
Ryssland 382 114 821 698 17,8 625 629 22,8
Tyskland 297 446 622 991 15,3 509 204 14,1
Sverige 341 271 597 339 8,7 473 726 9,7
Storbritannien 229 083 585 814 17,0 520 416 14,8
Kina 209 568 313 203 35,3 301 381 33,8
Frankrike 101 105 280 069 12,0 240 025 7,9
Förenta Staterna 125 726 268 723 16,0 259 499 15,6
Japan 124 548 238 278 11,1 231 823 10,3
Nederländerna 88 245 227 405 30,1 170 724 22,2
Estland 93 684 219 504 13,5 143 008 4,1
Norge 103 142 199 353 10,2 160 418 13,0
Schweiz 73 683 167 450 9,3 122 419 6,7
Spanien 69 255 162 361 29,0 138 650 22,3
Italien 74 781 155 599 11,8 138 328 9,8
Polen 38 187 116 874 31,7 95 838 30,9
Danmark 62 346 113 580 9,3 103 139 6,6
Australien 37 903 82 602 43,7 77 095 43,2
Indien 29 152 78 634 43,9 75 532 41,7
Österrike 30 152 70 769 19,7 61 084 18,6
Belgien 31 148 70 452 16,4 59 414 10,2
Lettland 23 243 58 776 6,5 35 268 6,3
Israel 19 221 57 494 16,2 53 926 16,0
Sydkorea 28 038 51 605 23,3 48 294 21,8
Litauen 16 224 51 280 52,0 24 178 6,6
Kanada 18 580 45 745 -6,8 43 331 -7,9
Thailand 17 403 43 081 -13,2 25 696 32,5
Tjeckien 16 544 38 806 10,9 31 739 6,1
Turkiet 14 445 30 956 0,8 29 111 -1,5
Irland 13 977 28 744 16,3 26 205 17,1
Taiwan 18 681 28 073 25,4 26 459 23,5
Brasilien 11 358 24 649 23,0 23 347 22,1
Portugal 10 150 24 416 -1,4 21 903 -7,0
Ungern 8 245 20 620 10,1 17 414 5,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tau_005_sv.html