Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 075 61 037 47,0 1,5 58,88
Fasta Finland 1 048 60 163 47,5 1,4 58,88
Nyland 159 16 270 59,8 4,2 67,94
Egentliga Finland 64 3 463 42,1 -1,0 57,52
Satakunta 38 1 349 39,5 6,4 59,14
Egentliga Tavastland 25 1 273 36,7 7,5 47,38
Birkaland 66 4 475 41,3 0,1 55,94
Päijänne-Tavastland 32 1 888 40,8 1,2 51,28
Kymmenedalen 24 988 31,6 -0,6 63,54
Södra Karelen 30 1 830 41,9 4,0 48,96
Södra Savolax 70 1 931 33,7 2,8 43,21
Norra Savolax 45 2 530 40,2 1,3 52,24
Norra Karelen 46 1 401 38,2 1,3 58,47
Mellersta Finland 48 3 087 41,8 -2,9 52,42
Södra Österbotten 45 1 791 31,7 -1,3 47,44
Österbotten 26 1 311 36,1 0,0 69,44
Mellersta Österbotten 16 559 34,0 0,5 65,73
Norra Österbotten 98 4 797 40,6 1,1 45,00
Kajanaland 38 2 215 40,6 1,0 26,21
Lappland 178 9 005 56,3 -2,3 66,38
Åland 27 874 16,3 2,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/01/matk_2018_01_2018-03-08_tau_001_sv.html