Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 077 61 307 50,4 1,6 58,07
Fasta Finland 1 050 60 429 50,9 1,6 58,07
Nyland 160 16 413 61,4 4,7 67,05
Egentliga Finland 63 3 447 43,5 -0,2 57,02
Satakunta 38 1 336 39,6 4,8 60,63
Egentliga Tavastland 25 1 345 34,1 2,1 47,60
Birkaland 66 4 511 45,3 0,8 54,79
Päijänne-Tavastland 33 1 895 42,2 -4,0 52,80
Kymmenedalen 25 1 009 32,2 -4,5 64,53
Södra Karelen 30 1 836 40,9 -0,1 45,95
Södra Savolax 71 1 935 35,1 1,3 43,93
Norra Savolax 45 2 533 44,4 -0,1 51,53
Norra Karelen 47 1 406 41,1 1,4 58,19
Mellersta Finland 48 3 063 47,8 -1,7 53,74
Södra Österbotten 45 1 801 37,1 1,3 46,87
Österbotten 26 1 311 40,6 1,5 69,36
Mellersta Österbotten 16 543 35,8 0,5 66,02
Norra Österbotten 99 4 808 47,0 2,0 45,34
Kajanaland 38 2 219 47,6 1,1 24,88
Lappland 178 9 022 62,9 -0,2 66,67
Åland 27 878 16,1 0,9 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/02/matk_2018_02_2018-04-12_tau_002_sv.html