Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 622 52 355 56,4 1,2 106,69 60,15
Fasta Finland 611 51 717 56,9 1,3 106,71 60,67
Nyland 124 15 258 63,7 4,9 103,71 66,03
    Esbo 12 1 287 49,4 -0,4 85,20 42,05
    Helsingfors 62 9 351 69,0 7,0 106,89 73,72
    Vanda 12 2 355 71,3 5,2 108,35 77,28
Egentliga Finland 36 2 802 48,6 -1,4 93,85 45,63
    Åbo 18 1 922 53,5 -0,8 94,74 50,72
Satakunta 24 1 054 45,3 1,6 88,88 40,27
    Björneborg 8 573 49,8 5,7 90,84 45,25
Egentliga Tavastland 16 1 288 32,3 -5,7 83,75 27,09
    Tavastehus 7 618 41,1 -3,2 87,69 36,00
Birkaland 42 3 976 51,5 2,1 97,72 50,35
    Tammerfors 25 3 049 56,0 2,3 98,26 55,06
Päijänne-Tavastland 15 1 740 45,9 -10,2 91,92 42,24
    Lahtis 7 899 51,1 -11,9 90,42 46,20
Kymmenedalen 13 805 35,8 -12,2 92,23 32,98
    Kouvola 5 395 38,7 -8,7 87,04 33,68
Södra Karelen 13 1 512 41,4 -4,8 101,88 42,23
    Villmanstrand 7 955 44,8 -7,3 97,46 43,70
Södra Savolax 25 1 373 41,5 -1,6 75,77 31,42
    S:t Michel 8 543 42,2 -9,2 84,33 35,61
Norra Savolax 27 2 325 49,3 -2,4 95,60 47,18
    Kuopio 14 1 377 57,5 -1,6 101,78 58,57
Norra Karelen 21 1 175 47,3 1,2 93,98 44,49
    Joensuu 6 601 60,8 -0,8 90,52 55,07
Mellersta Finland 26 2 647 57,0 -0,5 113,50 64,73
    Jyväskylä 11 1 323 62,9 1,2 112,75 70,96
Södra Österbotten 26 1 546 48,6 5,1 80,35 39,02
    Seinäjoki 7 579 57,5 8,8 95,51 54,94
Österbotten 20 1 209 47,4 1,6 97,16 46,06
    Vasa 7 784 55,7 4,5 98,13 54,70
Mellersta Österbotten 10 462 40,9 1,5 93,84 38,42
    Karleby 5 359 47,8 1,2 96,23 45,99
Norra Österbotten 51 3 524 56,6 3,0 103,04 58,33
    Kuusamo 12 790 57,6 2,2 120,91 69,62
    Uleåborg 11 1 517 67,5 4,3 103,57 69,90
Kajanaland 18 1 759 59,1 1,7 61,06 36,07
    Kajana 6 414 45,1 -3,3 85,79 38,68
    Sotkamo 6 1 129 72,1 5,8 55,21 39,80
Lappland 104 7 262 73,5 0,9 147,03 108,1
    Rovaniemi 20 1 682 86,0 -0,9 167,08 143,7
Åland 11 638 18,5 -3,1 .. ..
    Mariehamn 6 421 25,4 -2,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/02/matk_2018_02_2018-04-12_tau_005_sv.html