Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 409 468 3,6 901 221 2,5 508 247 5,6
Fasta Finland 1 404 074 3,6 897 919 2,4 506 155 5,8
Nyland 394 898 4,1 220 315 -1,6 174 583 12,4
    Esbo 24 040 3,8 13 865 -1,0 10 175 11,0
    Helsingfors 263 415 5,4 131 177 -2,3 132 238 14,3
    Vanda 69 628 -0,6 43 929 -3,9 25 699 5,4
Egentliga Finland 60 098 -3,7 48 815 -6,2 11 283 8,5
    Åbo 44 237 -2,1 35 816 -5,4 8 421 15,1
Satakunta 17 557 -0,6 14 377 13,9 3 180 -37,0
    Björneborg 10 897 11,3 9 316 18,8 1 581 -18,8
Egentliga Tavastland 19 459 -12,9 17 431 -12,7 2 028 -14,8
    Tavastehus 11 498 -11,9 10 389 -10,2 1 109 -25,0
Birkaland 94 825 4,7 82 163 2,3 12 662 23,1
    Tammerfors 74 223 5,3 62 223 1,7 12 000 29,1
Päijänne-Tavastland 39 478 -6,1 32 949 21,8 6 529 -56,4
    Lahtis 19 601 -9,4 14 036 -10,3 5 565 -7,2
Kymmenedalen 10 444 -15,7 8 211 -7,3 2 233 -36,9
    Kouvola 5 767 -14,9 4 965 -3,4 802 -50,9
Södra Karelen 38 914 -9,8 27 249 -0,5 11 665 -26,0
    Villmanstrand 25 195 -10,2 20 270 -3,0 4 925 -31,0
Södra Savolax 23 725 -16,3 21 156 -15,7 2 569 -21,0
    S:t Michel 9 005 -19,2 7 676 -19,4 1 329 -18,2
Norra Savolax 61 490 -2,7 56 415 -2,6 5 075 -4,2
    Kuopio 44 540 -2,2 41 309 -2,7 3 231 4,9
Norra Karelen 24 651 10,9 22 022 14,4 2 629 -11,9
    Joensuu 13 188 8,8 11 172 10,3 2 016 1,5
Mellersta Finland 85 470 7,5 70 468 5,1 15 002 20,1
    Jyväskylä 34 482 4,6 29 778 3,4 4 704 12,2
Södra Österbotten 35 548 22,7 33 329 24,1 2 219 5,9
    Seinäjoki 12 592 16,7 11 485 19,3 1 107 -4,7
Österbotten 21 849 6,0 16 942 7,1 4 907 2,6
    Vasa 16 378 6,9 12 842 10,2 3 536 -3,7
Mellersta Österbotten 7 195 1,2 6 469 -1,7 726 37,2
    Karleby 6 421 3,9 5 813 1,1 608 40,7
Norra Österbotten 104 473 5,7 83 267 6,0 21 206 4,2
    Kuusamo 34 209 4,9 24 839 1,2 9 370 15,9
    Uleåborg 45 462 5,2 40 891 9,8 4 571 -23,3
Kajanaland 80 415 12,9 74 457 10,3 5 958 60,8
    Kajana 8 346 -1,4 7 599 -2,3 747 8,9
    Sotkamo 70 122 16,7 65 711 12,5 4 411 163,2
Lappland 283 585 6,9 61 884 3,2 221 701 8,0
    Rovaniemi 74 998 9,9 11 804 -5,5 63 194 13,4
Åland 5 394 5,1 3 302 27,6 2 092 -17,8
    Mariehamn 4 798 1,2 3 227 27,2 1 571 -28,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/02/matk_2018_02_2018-04-12_tau_007_sv.html