Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 103 61 626 54,0 0,2 57,22
Fasta Finland 1 069 60 558 54,5 0,4 57,22
Nyland 163 16 106 63,0 0,2 67,94
Egentliga Finland 65 3 457 48,0 1,3 56,26
Satakunta 39 1 378 41,7 4,5 61,48
Egentliga Tavastland 26 1 481 31,4 -2,7 44,88
Birkaland 67 4 505 54,2 1,1 57,08
Päijänne-Tavastland 34 1 903 47,7 2,6 56,48
Kymmenedalen 25 1 079 30,1 -6,9 63,31
Södra Karelen 29 1 840 41,5 0,1 41,44
Södra Savolax 71 1 910 39,1 5,6 40,56
Norra Savolax 46 2 548 46,5 -2,9 50,06
Norra Karelen 47 1 410 50,5 0,3 58,03
Mellersta Finland 47 3 031 50,8 -1,5 50,00
Södra Österbotten 46 1 818 37,3 -3,5 43,78
Österbotten 26 1 319 40,9 -4,9 66,86
Mellersta Österbotten 16 531 36,6 -2,6 66,08
Norra Österbotten 101 4 839 55,9 3,6 48,01
Kajanaland 38 2 228 57,3 -0,5 25,00
Lappland 183 9 175 66,6 0,9 65,07
Åland 34 1 068 21,2 -7,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/03/matk_2018_03_2018-05-09_tau_001_sv.html