Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 086 61 373 51,6 1,1 57,88
Fasta Finland 1 056 60 423 52,1 1,2 57,88
Nyland 162 16 288 61,9 3,1 67,51
Egentliga Finland 64 3 450 45,0 0,3 56,78
Satakunta 38 1 350 40,3 4,7 60,98
Egentliga Tavastland 25 1 390 33,1 0,3 46,60
Birkaland 66 4 500 48,4 1,0 55,73
Päijänne-Tavastland 33 1 898 44,1 -1,7 54,17
Kymmenedalen 25 1 031 31,5 -5,3 64,15
Södra Karelen 29 1 837 41,1 -0,0 44,37
Södra Savolax 71 1 924 36,5 2,8 42,72
Norra Savolax 45 2 538 45,1 -1,0 50,93
Norra Karelen 47 1 407 44,4 0,9 58,17
Mellersta Finland 48 3 055 48,8 -1,7 52,36
Södra Österbotten 45 1 807 37,1 -0,4 45,74
Österbotten 26 1 313 40,7 -0,7 69,71
Mellersta Österbotten 16 539 36,1 -0,5 66,04
Norra Österbotten 100 4 827 50,0 2,6 47,14
Kajanaland 38 2 222 50,9 0,5 24,92
Lappland 178 9 047 64,2 0,2 66,05
Åland 30 949 18,4 -1,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/03/matk_2018_03_2018-05-09_tau_002_sv.html