Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 897 977 5,0 1 323 511 3,8 574 466 7,7
Fasta Finland 1 885 725 5,0 1 317 494 3,8 568 231 7,9
Nyland 461 381 1,1 251 091 -2,3 210 290 5,5
Egentliga Finland 80 051 3,4 65 043 9,3 15 008 -16,5
Satakunta 26 319 14,4 22 011 34,8 4 308 -35,6
Egentliga Tavastland 26 297 3,0 24 235 4,4 2 062 -10,4
Birkaland 129 703 9,2 112 235 10,0 17 468 4,4
Päijänne-Tavastland 49 689 8,9 40 927 16,5 8 762 -16,6
Kymmenedalen 13 554 -12,4 10 703 -5,8 2 851 -30,7
Södra Karelen 50 140 6,2 33 532 1,3 16 608 17,9
Södra Savolax 37 586 9,0 30 401 1,4 7 185 59,7
Norra Savolax 74 331 -1,9 66 435 -4,0 7 896 19,0
Norra Karelen 39 065 8,9 30 673 12,5 8 392 -2,5
Mellersta Finland 96 033 12,6 82 900 15,6 13 133 -3,1
Södra Österbotten 40 249 4,8 38 693 6,5 1 556 -25,0
Österbotten 24 795 -9,5 19 491 -8,4 5 304 -13,0
Mellersta Österbotten 8 589 -18,3 7 688 -16,3 901 -31,8
Norra Österbotten 196 207 10,5 168 596 10,0 27 611 13,8
Kajanaland 117 074 4,3 108 245 2,5 8 829 33,2
Lappland 414 662 6,6 204 595 -1,6 210 067 16,0
Åland 12 252 1,7 6 017 16,9 6 235 -9,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2018, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/03/matk_2018_03_2018-05-09_tau_003_sv.html