Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 5 114 829 4,2 3 271 040 2,6 1 843 789 7,1
Fasta Finland 5 088 912 4,2 3 257 627 2,5 1 831 285 7,2
Nyland 1 335 809 4,5 720 473 -0,9 615 336 11,4
Egentliga Finland 213 840 -1,0 171 815 0,5 42 025 -6,4
Satakunta 69 247 12,8 57 276 27,2 11 971 -26,7
Egentliga Tavastland 72 374 3,4 65 232 4,4 7 142 -4,2
Birkaland 330 957 4,0 284 588 2,1 46 369 17,6
Päijänne-Tavastland 134 495 0,1 109 732 11,6 24 763 -31,4
Kymmenedalen 40 774 -11,2 30 413 -5,8 10 361 -24,0
Södra Karelen 143 300 1,0 87 798 3,7 55 502 -3,0
Södra Savolax 103 172 -7,1 78 605 -8,6 24 567 -2,0
Norra Savolax 201 448 -1,1 173 133 -2,3 28 315 6,3
Norra Karelen 94 187 10,1 75 727 11,9 18 460 3,1
Mellersta Finland 258 381 4,5 212 605 6,0 45 776 -1,7
Södra Österbotten 104 857 7,9 99 333 8,7 5 524 -5,1
Österbotten 67 619 -4,5 53 038 -3,9 14 581 -6,7
Mellersta Österbotten 24 940 -6,0 22 062 -6,2 2 878 -4,5
Norra Österbotten 484 231 6,3 377 433 7,6 106 798 1,9
Kajanaland 291 921 6,7 253 401 4,1 38 520 27,4
Lappland 1 117 360 6,6 384 963 0,8 732 397 10,0
Åland 25 917 9,8 13 413 23,9 12 504 -2,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2018, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/03/matk_2018_03_2018-05-09_tau_004_sv.html