Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 116 62 249 48,6 2,1 56,41
Fasta Finland 1 074 61 046 49,1 2,0 56,40
Nyland 165 16 671 63,0 3,3 69,45
Egentliga Finland 69 3 566 50,5 3,9 56,97
Satakunta 40 1 430 41,2 0,2 61,83
Egentliga Tavastland 26 1 353 36,8 3,5 50,31
Birkaland 66 4 487 51,5 4,4 58,91
Päijänne-Tavastland 35 1 952 47,0 9,1 53,01
Kymmenedalen 27 1 081 38,9 1,1 59,82
Södra Karelen 28 1 818 54,6 12,4 51,44
Södra Savolax 70 1 898 36,4 3,1 48,62
Norra Savolax 44 2 516 41,6 1,4 54,02
Norra Karelen 47 1 424 39,8 3,6 58,51
Mellersta Finland 48 3 065 43,3 -3,4 51,96
Södra Österbotten 45 1 823 37,8 -0,9 44,18
Österbotten 27 1 390 43,4 3,0 64,19
Mellersta Österbotten 16 533 35,4 2,1 66,25
Norra Österbotten 102 4 866 43,2 0,4 45,83
Kajanaland 40 2 242 37,1 -4,9 21,82
Lappland 179 8 931 42,9 -1,5 48,23
Åland 42 1 203 23,3 2,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/04/matk_2018_04_2018-06-07_tau_001_sv.html