Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 275 967 0,8 953 669 -0,2 322 298 3,8
Fasta Finland 1 263 089 0,7 946 687 -0,4 316 402 4,2
Nyland 419 408 1,1 233 687 -0,4 185 721 3,0
    Esbo 29 527 16,7 19 191 19,3 10 336 12,2
    Helsingfors 273 852 -1,9 131 861 -4,4 141 991 0,6
    Vanda 73 448 5,1 48 224 2,7 25 224 9,9
Egentliga Finland 74 334 1,4 61 143 3,2 13 191 -6,5
    Åbo 57 389 6,1 46 064 2,6 11 325 23,3
Satakunta 21 282 -5,6 16 734 -2,5 4 548 -15,4
    Björneborg 11 392 -5,5 8 922 -4,7 2 470 -8,5
Egentliga Tavastland 23 589 0,5 21 357 1,1 2 232 -5,2
    Tavastehus 12 858 1,5 11 709 3,1 1 149 -12,3
Birkaland 98 414 3,7 83 060 -0,2 15 354 31,7
    Tammerfors 82 638 7,2 68 273 3,2 14 365 31,9
Päijänne-Tavastland 43 381 25,0 37 314 19,8 6 067 71,5
    Lahtis 20 101 4,6 15 473 -3,4 4 628 44,1
Kymmenedalen 12 527 -8,7 9 581 -8,7 2 946 -8,7
    Kouvola 6 753 8,7 5 598 12,2 1 155 -5,5
Södra Karelen 43 522 12,2 33 470 21,9 10 052 -11,4
    Villmanstrand 29 017 17,9 23 912 20,3 5 105 7,8
Södra Savolax 23 142 -12,8 21 063 -7,2 2 079 -46,1
    S:t Michel 9 008 -17,4 7 944 -2,3 1 064 -61,6
Norra Savolax 47 767 -4,7 44 860 -5,5 2 907 9,4
    Kuopio 29 930 -7,7 27 977 -9,4 1 953 26,5
Norra Karelen 22 532 6,3 18 936 1,9 3 596 37,8
    Joensuu 13 199 7,5 10 682 3,5 2 517 28,6
Mellersta Finland 62 300 -5,2 57 201 -4,3 5 099 -14,2
    Jyväskylä 29 065 -5,0 25 260 -3,5 3 805 -14,0
Södra Österbotten 34 170 11,0 32 633 11,5 1 537 1,1
    Seinäjoki 12 129 13,8 11 001 11,5 1 128 42,2
Österbotten 24 251 9,7 18 904 9,2 5 347 11,6
    Vasa 18 204 11,3 13 754 8,4 4 450 21,3
Mellersta Österbotten 7 366 4,0 6 804 8,8 562 -32,0
    Karleby 6 271 7,9 5 773 14,4 498 -35,2
Norra Österbotten 91 534 0,1 79 669 -1,4 11 865 11,5
    Kuusamo 27 738 -7,8 22 483 -12,3 5 255 18,0
    Uleåborg 44 272 8,3 39 690 8,0 4 582 10,8
Kajanaland 54 456 -4,3 51 616 -5,9 2 840 41,4
    Kajana 6 080 -6,1 5 495 -9,9 585 57,3
    Sotkamo 46 678 -3,6 45 059 -5,1 1 619 70,8
Lappland 159 114 -3,8 118 655 -7,8 40 459 10,1
    Rovaniemi 27 249 15,6 15 556 8,8 11 693 26,1
Åland 12 878 1,7 6 982 19,0 5 896 -13,3
    Mariehamn 10 615 4,0 6 295 19,7 4 320 -12,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/04/matk_2018_04_2018-06-07_tau_006_sv.html