Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 8 120 888 2,6 5 488 962 1,6 2 631 926 4,9
Fasta Finland 8 039 126 2,6 5 448 549 1,5 2 590 577 5,0
Nyland 2 366 469 3,6 1 292 634 0,5 1 073 835 7,6
Egentliga Finland 395 455 -1,4 319 976 0,4 75 479 -8,7
Satakunta 128 224 8,0 105 882 20,9 22 342 -28,4
Egentliga Tavastland 129 425 1,3 117 008 1,7 12 417 -2,3
Birkaland 556 407 2,0 475 138 0,7 81 269 10,5
Päijänne-Tavastland 229 172 7,0 191 296 14,2 37 876 -18,8
Kymmenedalen 81 060 -7,7 62 291 -6,3 18 769 -12,3
Södra Karelen 240 765 2,5 157 612 5,4 83 153 -2,4
Södra Savolax 171 455 -8,4 134 578 -8,6 36 877 -7,8
Norra Savolax 309 506 -0,2 272 007 -1,1 37 499 7,1
Norra Karelen 153 734 8,8 125 820 8,8 27 914 8,7
Mellersta Finland 390 978 0,4 332 277 2,1 58 701 -8,6
Södra Österbotten 192 619 9,0 183 452 10,0 9 167 -7,8
Österbotten 123 128 -3,4 95 775 -4,3 27 353 -0,4
Mellersta Österbotten 43 629 -6,6 38 873 -6,8 4 756 -4,7
Norra Österbotten 710 201 3,4 573 897 3,7 136 304 2,4
Kajanaland 393 306 1,0 347 995 -1,6 45 311 25,9
Lappland 1 423 593 4,3 622 038 -0,6 801 555 8,5
Åland 81 762 6,3 40 413 15,0 41 349 -1,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2018, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/05/matk_2018_05_2018-07-06_tau_004_sv.html