Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 620 52 144 53,4 0,7 103,76 55,45
Fasta Finland 606 51 398 53,7 0,7 103,78 55,78
Nyland 125 15 230 65,2 2,7 108,43 70,73
    Esbo 12 1 294 54,0 2,2 89,79 48,45
    Helsingfors 62 9 173 71,0 4,6 112,98 80,27
    Vanda 13 2 458 70,4 1,2 108,96 76,74
Egentliga Finland 37 2 815 52,6 -0,1 92,21 48,49
    Åbo 18 1 926 58,1 0,8 93,92 54,57
Satakunta 24 1 081 49,2 1,5 89,34 43,92
    Björneborg 8 574 51,6 4,0 88,77 45,77
Egentliga Tavastland 16 1 255 36,7 -0,6 84,65 31,07
    Tavastehus 7 652 39,2 -0,4 84,18 33,02
Birkaland 42 3 976 51,1 1,1 98,31 50,20
    Tammerfors 25 3 049 56,7 1,3 100,14 56,79
Päijänne-Tavastland 15 1 741 46,5 1,8 87,05 40,44
    Lahtis 7 897 52,1 -1,5 87,70 45,70
Kymmenedalen 14 841 38,8 -5,7 90,13 35,01
    Kouvola 6 405 40,8 -1,2 86,17 35,14
Södra Karelen 13 1 497 46,5 2,5 97,47 45,37
    Villmanstrand 7 948 51,3 3,8 92,77 47,59
Södra Savolax 25 1 384 42,0 2,1 73,92 31,04
    S:t Michel 8 538 43,6 -2,3 78,80 34,35
Norra Savolax 27 2 320 45,2 0,4 93,64 42,29
    Kuopio 14 1 370 51,0 -0,6 99,98 50,98
Norra Karelen 21 1 170 47,7 2,4 91,46 43,60
    Joensuu 6 601 61,0 0,3 91,76 55,97
Mellersta Finland 26 2 689 50,2 -2,1 98,21 49,28
    Jyväskylä 11 1 356 58,2 -0,6 100,25 58,38
Södra Österbotten 26 1 545 42,8 0,4 79,07 33,86
    Seinäjoki 7 579 51,2 4,2 92,53 47,36
Österbotten 20 1 243 45,4 -0,9 96,43 43,76
    Vasa 7 806 53,5 1,4 98,15 52,49
Mellersta Österbotten 10 472 39,9 0,2 93,27 37,25
    Karleby 5 360 46,1 -0,6 96,60 44,57
Norra Österbotten 51 3 552 49,5 0,5 103,72 51,30
    Kuusamo 12 789 46,5 -0,4 113,61 52,79
    Uleåborg 11 1 514 61,7 2,5 99,59 61,43
Kajanaland 18 1 751 48,8 0,4 62,07 30,29
    Kajana 6 414 38,9 -2,3 85,02 33,03
    Sotkamo 6 1 129 57,0 1,5 56,28 32,09
Lappland 96 6 837 55,4 -2,3 135,95 75,38
    Rovaniemi 18 1 606 62,0 -4,2 147,43 91,39
Åland 14 746 31,1 0,9 .. ..
    Mariehamn 7 469 38,3 0,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/05/matk_2018_05_2018-07-06_tau_006_sv.html