Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 160 818 1,8 1 571 103 4,5 589 715 -4,8
Fasta Finland 2 097 207 1,8 1 537 954 4,5 559 253 -5,1
Nyland 625 488 -0,0 307 203 6,9 318 285 -5,9
Egentliga Finland 142 033 8,0 115 030 8,9 27 003 4,3
Satakunta 50 125 1,8 44 557 10,3 5 568 -37,2
Egentliga Tavastland 40 648 6,6 36 663 9,5 3 985 -14,8
Birkaland 159 200 2,7 133 348 3,0 25 852 1,4
Päijänne-Tavastland 68 515 13,1 54 835 8,3 13 680 37,0
Kymmenedalen 33 248 -0,4 26 587 -3,1 6 661 11,9
Södra Karelen 67 682 -1,5 47 604 -4,2 20 078 5,5
Södra Savolax 85 287 1,2 67 564 4,1 17 723 -8,6
Norra Savolax 87 659 5,7 77 861 5,8 9 798 5,2
Norra Karelen 48 607 -3,6 42 747 0,3 5 860 -24,9
Mellersta Finland 148 081 5,2 131 439 6,4 16 642 -3,5
Södra Österbotten 98 587 3,4 95 908 3,4 2 679 3,2
Österbotten 38 379 -10,7 29 952 -6,9 8 427 -22,0
Mellersta Österbotten 17 286 1,7 15 213 -4,0 2 073 80,3
Norra Österbotten 162 926 3,3 147 619 5,1 15 307 -11,4
Kajanaland 75 920 -3,4 70 148 -3,8 5 772 2,5
Lappland 147 536 -0,7 93 676 5,9 53 860 -10,3
Åland 63 611 1,9 33 149 1,8 30 462 2,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2018, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/06/matk_2018_06_2018-08-09_tau_003_sv.html