Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 338 69 091 58,6 -2,0 42,18
Fasta Finland 1 265 67 376 58,4 -1,8 42,37
Nyland 174 17 515 68,7 -0,3 50,79
Egentliga Finland 90 4 106 68,2 -3,5 46,53
Satakunta 46 1 633 70,2 2,6 46,24
Egentliga Tavastland 28 1 741 41,1 0,3 38,05
Birkaland 75 4 789 66,5 0,1 44,48
Päijänne-Tavastland 38 2 050 43,9 -1,9 35,22
Kymmenedalen 31 1 226 51,7 -5,0 39,67
Södra Karelen 35 2 131 64,7 -2,8 39,39
Södra Savolax 95 3 057 63,0 -4,9 40,23
Norra Savolax 53 2 835 60,5 0,4 40,27
Norra Karelen 61 1 716 55,6 -3,1 37,26
Mellersta Finland 64 3 727 55,7 -1,5 46,16
Södra Österbotten 53 2 166 62,5 0,3 36,96
Österbotten 38 1 609 61,9 4,8 47,88
Mellersta Österbotten 21 709 40,9 -4,0 33,93
Norra Österbotten 116 5 227 51,7 -1,3 32,79
Kajanaland 45 2 359 55,9 -1,6 28,38
Lappland 202 8 780 36,6 -4,9 32,73
Åland 73 1 715 66,4 -8,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/07/matk_2018_07_2018-09-07_tau_001_sv.html