Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 174 63 817 51,9 0,2 54,04
Fasta Finland 1 124 62 521 52,2 0,3 54,16
Nyland 167 16 831 66,1 1,5 66,86
Egentliga Finland 74 3 705 52,4 0,7 53,51
Satakunta 41 1 462 48,7 1,8 54,70
Egentliga Tavastland 26 1 491 37,2 0,7 45,47
Birkaland 69 4 604 52,7 0,7 52,93
Päijänne-Tavastland 35 1 964 45,1 1,9 47,60
Kymmenedalen 27 1 095 39,8 -3,1 50,94
Södra Karelen 31 1 929 48,6 1,1 43,16
Södra Savolax 78 2 246 43,4 0,8 40,95
Norra Savolax 48 2 635 47,7 0,9 48,45
Norra Karelen 52 1 511 45,4 0,5 49,92
Mellersta Finland 53 3 268 49,8 -1,8 51,21
Södra Österbotten 48 1 899 44,4 0,1 42,11
Österbotten 31 1 438 45,3 -1,4 59,11
Mellersta Österbotten 18 588 37,9 -0,6 53,90
Norra Österbotten 106 4 959 45,6 0,3 42,15
Kajanaland 40 2 260 45,3 -1,1 27,25
Lappland 180 8 637 46,9 -1,9 55,94
Åland 50 1 296 36,7 -1,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/07/matk_2018_07_2018-09-07_tau_002_sv.html