Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juli 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 090 598 -1,3 2 292 381 -1,0 798 217 -2,2
Fasta Finland 2 970 320 -1,1 2 246 678 -0,9 723 642 -1,7
Nyland 724 249 -0,8 370 311 -2,0 353 938 0,4
Egentliga Finland 223 079 -8,4 187 308 -6,9 35 771 -15,8
Satakunta 93 251 -4,9 86 072 -4,7 7 179 -6,5
Egentliga Tavastland 50 258 4,9 44 440 0,8 5 818 52,8
Birkaland 224 362 -5,7 184 731 -11,8 39 631 40,3
Päijänne-Tavastland 72 070 0,5 59 931 3,2 12 139 -10,9
Kymmenedalen 51 357 -1,3 43 594 -3,6 7 763 13,8
Södra Karelen 104 467 -4,9 77 335 -5,7 27 132 -2,3
Södra Savolax 161 718 -1,3 127 194 3,1 34 524 -14,7
Norra Savolax 120 226 -6,5 104 640 -8,7 15 586 10,7
Norra Karelen 86 144 3,0 76 893 5,4 9 251 -12,8
Mellersta Finland 150 201 1,4 126 263 5,7 23 938 -16,8
Södra Österbotten 160 312 8,1 154 004 8,1 6 308 8,8
Österbotten 68 391 4,9 49 267 -3,2 19 124 33,4
Mellersta Österbotten 28 749 -5,0 26 670 -6,1 2 079 11,5
Norra Österbotten 276 164 1,9 243 851 3,0 32 313 -5,7
Kajanaland 120 101 7,5 109 546 7,3 10 555 9,9
Lappland 255 221 -2,7 174 628 3,5 80 593 -13,7
Åland 120 278 -5,5 45 703 -3,8 74 575 -6,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2018, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/07/matk_2018_07_2018-09-07_tau_003_sv.html