Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 733 049 1,1 1 145 896 3,5 587 153 -3,2
Fasta Finland 1 698 530 1,3 1 131 143 3,6 567 387 -3,0
Nyland 633 181 0,9 283 377 5,9 349 804 -2,8
    Esbo 46 221 2,2 26 333 12,9 19 888 -9,1
    Helsingfors 428 706 -1,0 157 831 5,0 270 875 -4,1
    Vanda 90 784 5,4 47 559 3,2 43 225 8,0
Egentliga Finland 104 448 -3,0 77 989 -3,3 26 459 -2,3
    Åbo 76 533 -2,0 56 309 -1,7 20 224 -2,9
Satakunta 33 101 5,7 27 335 8,6 5 766 -6,1
    Björneborg 19 124 3,1 16 393 5,8 2 731 -10,6
Egentliga Tavastland 35 739 10,3 31 680 10,7 4 059 7,7
    Tavastehus 20 027 1,4 17 573 0,3 2 454 10,0
Birkaland 130 572 -3,4 104 736 -0,2 25 836 -14,5
    Tammerfors 107 075 -0,8 83 595 3,9 23 480 -14,6
Päijänne-Tavastland 51 108 10,1 42 514 19,2 8 594 -20,0
    Lahtis 26 981 0,2 20 017 -0,9 6 964 3,5
Kymmenedalen 24 521 11,0 20 108 11,4 4 413 9,5
    Kouvola 11 965 11,3 10 399 12,0 1 566 7,3
Södra Karelen 56 765 -5,5 37 271 -4,1 19 494 -8,2
    Villmanstrand 36 203 -7,3 27 537 -7,2 8 666 -7,6
Södra Savolax 53 989 -5,1 43 464 -3,6 10 525 -10,7
    S:t Michel 16 405 -16,6 13 292 -18,4 3 113 -8,1
Norra Savolax 67 538 -1,0 56 285 -4,6 11 253 21,8
    Kuopio 41 337 0,3 35 652 -3,9 5 685 37,7
Norra Karelen 37 932 5,7 32 660 5,1 5 272 9,4
    Joensuu 18 798 6,0 16 012 4,1 2 786 18,6
Mellersta Finland 90 996 13,7 76 419 17,4 14 577 -2,7
    Jyväskylä 44 324 4,5 36 427 9,4 7 897 -13,4
Södra Österbotten 57 333 4,0 55 096 4,9 2 237 -14,4
    Seinäjoki 17 765 2,6 16 575 1,8 1 190 15,0
Österbotten 31 989 3,1 23 932 5,1 8 057 -2,2
    Vasa 25 374 8,6 18 577 8,8 6 797 8,0
Mellersta Österbotten 10 624 1,4 9 721 3,5 903 -16,6
    Karleby 9 541 1,2 8 681 2,5 860 -10,1
Norra Österbotten 97 175 5,6 83 791 6,0 13 384 3,4
    Kuusamo 15 667 5,7 13 990 7,5 1 677 -7,6
    Uleåborg 49 330 1,9 40 849 0,8 8 481 7,5
Kajanaland 57 312 -2,4 49 133 -4,9 8 179 16,3
    Kajana 8 732 -0,6 7 763 -0,7 969 0,1
    Sotkamo 44 662 -1,6 38 869 -4,2 5 793 20,6
Lappland 124 207 -1,3 75 632 -1,7 48 575 -0,5
    Rovaniemi 35 399 -11,1 20 426 -1,6 14 973 -21,4
Åland 34 519 -5,9 14 753 0,6 19 766 -10,2
    Mariehamn 25 446 2,1 12 067 1,6 13 379 2,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/08/matk_2018_08_2018-10-05_tau_007_sv.html