Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 632 53 704 57,3 -2,5 102,38 58,65
Fasta Finland 615 52 780 57,7 -2,5 102,39 59,03
Nyland 127 15 786 75,1 -2,5 117,75 88,48
    Esbo 12 1 290 65,6 -0,9 94,52 62,02
    Helsingfors 63 9 478 82,5 -0,5 125,47 103,6
    Vanda 13 2 679 73,6 -8,4 111,65 82,13
Egentliga Finland 38 2 904 56,2 -9,6 89,93 50,52
    Åbo 18 1 970 62,7 -7,4 93,71 58,74
Satakunta 26 1 196 48,0 -6,1 87,24 41,92
    Björneborg 9 632 50,3 -7,7 87,22 43,91
Egentliga Tavastland 16 1 373 42,6 -5,6 86,22 36,74
    Tavastehus 7 707 48,9 -3,9 84,40 41,27
Birkaland 41 3 957 61,5 -1,1 116,40 71,64
    Tammerfors 25 3 037 68,2 -0,2 121,08 82,62
Päijänne-Tavastland 15 1 768 53,0 4,7 85,63 45,41
    Lahtis 7 902 62,0 1,4 86,86 53,83
Kymmenedalen 16 913 47,9 -7,5 97,30 46,59
    Kouvola 8 455 42,7 -8,2 89,35 38,12
Södra Karelen 12 1 483 54,4 3,4 94,62 51,51
    Villmanstrand 7 944 57,8 5,0 90,49 52,26
Södra Savolax 26 1 442 48,2 4,7 87,03 41,94
    S:t Michel 8 540 50,6 -0,7 87,99 44,50
Norra Savolax 26 2 326 49,9 1,4 91,98 45,88
    Kuopio 13 1 377 51,4 0,1 99,23 51,00
Norra Karelen 21 1 185 51,9 -2,0 90,20 46,83
    Joensuu 6 601 62,9 -5,0 90,56 56,93
Mellersta Finland 27 2 789 48,9 -6,3 87,31 42,69
    Jyväskylä 12 1 455 57,0 -10,7 95,43 54,36
Södra Österbotten 26 1 633 46,5 -6,0 78,16 36,34
    Seinäjoki 7 646 54,1 -11,8 91,25 49,40
Österbotten 22 1 310 49,8 -6,1 93,95 46,79
    Vasa 8 858 58,9 -3,9 94,83 55,90
Mellersta Österbotten 10 495 46,9 -0,9 93,67 43,96
    Karleby 5 361 57,5 -3,3 95,95 55,21
Norra Österbotten 52 3 615 55,1 2,6 92,89 51,23
    Kuusamo 13 886 44,4 3,8 82,99 36,85
    Uleåborg 11 1 523 70,6 4,2 102,80 72,55
Kajanaland 18 1 755 46,9 -1,3 47,56 22,31
    Kajana 6 417 43,5 -2,8 84,47 36,70
    Sotkamo 6 1 121 51,9 0,3 31,73 16,46
Lappland 96 6 850 41,3 -3,2 90,78 37,49
    Rovaniemi 18 1 552 40,2 -3,3 75,86 30,51
Åland 17 924 36,1 -4,6 .. ..
    Mariehamn 8 587 47,3 -6,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/09/matk_2018_09_2018-11-08_tau_005_sv.html