Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 406 329 -1,3 1 015 579 0,1 390 750 -4,9
Fasta Finland 1 388 025 -1,3 1 006 589 0,1 381 436 -4,6
Nyland 503 775 -3,2 251 145 -2,1 252 630 -4,2
    Esbo 35 042 -1,9 20 884 6,1 14 158 -11,7
    Helsingfors 329 182 -5,6 138 872 -5,5 190 310 -5,7
    Vanda 84 271 1,5 49 320 2,1 34 951 0,7
Egentliga Finland 72 204 -11,4 58 006 -8,9 14 198 -20,4
    Åbo 53 524 -9,7 41 500 -6,5 12 024 -19,4
Satakunta 23 076 -6,5 19 092 -5,0 3 984 -13,0
    Björneborg 12 994 -10,6 11 070 -8,8 1 924 -19,8
Egentliga Tavastland 28 514 -8,6 25 466 -2,5 3 048 -40,0
    Tavastehus 15 714 -3,6 14 088 2,2 1 626 -35,2
Birkaland 107 455 -1,0 88 402 -0,2 19 053 -4,4
    Tammerfors 89 360 0,6 71 392 1,2 17 968 -1,8
Päijänne-Tavastland 46 549 12,0 40 696 19,6 5 853 -22,5
    Lahtis 24 903 -1,3 20 337 5,7 4 566 -23,8
Kymmenedalen 17 326 -7,1 13 466 -10,2 3 860 5,8
    Kouvola 7 903 -14,1 6 797 -12,7 1 106 -22,1
Södra Karelen 42 088 3,7 33 271 12,5 8 817 -19,8
    Villmanstrand 26 841 5,8 22 059 11,3 4 782 -13,8
Södra Savolax 31 092 0,7 27 324 -1,7 3 768 22,6
    S:t Michel 12 519 1,8 10 853 -1,1 1 666 25,5
Norra Savolax 54 356 -0,8 50 058 -2,0 4 298 14,9
    Kuopio 32 541 -1,9 29 895 -3,8 2 646 27,3
Norra Karelen 29 301 -1,4 25 012 -6,0 4 289 38,4
    Joensuu 14 906 -7,0 13 038 -6,4 1 868 -11,3
Mellersta Finland 66 663 1,9 60 525 4,2 6 138 -16,7
    Jyväskylä 36 412 -5,9 31 848 -2,7 4 564 -23,3
Södra Österbotten 38 092 -0,2 35 988 2,6 2 104 -32,4
    Seinäjoki 14 309 0,1 12 939 -0,5 1 370 6,4
Österbotten 25 514 -6,2 19 652 -3,3 5 862 -14,6
    Vasa 19 806 1,3 14 954 2,5 4 852 -2,4
Mellersta Österbotten 9 322 -2,2 8 349 -0,1 973 -17,1
    Karleby 8 110 -4,5 7 174 -2,7 936 -16,6
Norra Österbotten 97 473 7,8 84 426 5,0 13 047 30,1
    Kuusamo 24 001 23,5 22 627 20,9 1 374 88,5
    Uleåborg 46 710 1,2 38 129 -2,1 8 581 19,1
Kajanaland 53 333 0,6 48 718 -3,2 4 615 71,9
    Kajana 7 250 -10,1 6 631 -9,0 619 -20,8
    Sotkamo 43 581 4,3 40 199 -0,2 3 382 122,5
Lappland 141 892 1,5 116 993 2,3 24 899 -2,2
    Rovaniemi 28 566 0,6 19 099 7,8 9 467 -11,3
Åland 18 304 -3,8 8 990 10,1 9 314 -14,3
    Mariehamn 14 225 -2,3 7 195 5,9 7 030 -9,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/09/matk_2018_09_2018-11-08_tau_007_sv.html