Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 189 64 424 52,1 -0,2 54,86
Fasta Finland 1 136 63 062 52,5 -0,1 55,00
Nyland 169 17 066 68,4 0,8 68,40
Egentliga Finland 75 3 730 52,9 -0,7 54,08
Satakunta 42 1 501 47,1 -0,2 54,72
Egentliga Tavastland 27 1 538 37,1 -1,5 45,98
Birkaland 69 4 633 54,0 0,1 56,38
Päijänne-Tavastland 36 1 977 45,9 2,5 47,45
Kymmenedalen 28 1 098 42,2 -4,1 53,79
Södra Karelen 31 1 938 49,8 1,1 43,44
Södra Savolax 79 2 302 43,9 1,0 41,63
Norra Savolax 48 2 654 47,9 1,2 49,05
Norra Karelen 52 1 519 46,3 1,1 50,39
Mellersta Finland 54 3 302 48,7 -2,5 51,13
Södra Österbotten 49 1 944 44,1 -0,9 42,24
Österbotten 32 1 466 45,4 -2,3 58,65
Mellersta Österbotten 18 592 40,2 0,1 55,95
Norra Österbotten 106 4 963 45,3 0,8 43,07
Kajanaland 41 2 262 44,7 -0,6 27,05
Lappland 181 8 579 42,9 -1,7 52,92
Åland 53 1 362 35,0 -2,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/10/matk_2018_10_2018-12-05_tau_002_sv.html