Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 560 468 2,6 1 170 691 1,5 389 777 6,0
Fasta Finland 1 545 771 2,7 1 164 116 1,5 381 655 6,5
Nyland 545 210 2,6 316 287 1,5 228 923 4,2
Egentliga Finland 89 011 -3,3 72 091 -4,4 16 920 1,8
Satakunta 28 782 -1,4 24 764 2,0 4 018 -18,0
Egentliga Tavastland 30 496 -1,0 27 964 1,1 2 532 -19,7
Birkaland 128 217 1,6 108 339 -2,1 19 878 27,9
Päijänne-Tavastland 47 439 9,7 39 325 7,2 8 114 24,0
Kymmenedalen 19 325 -26,7 15 397 -29,3 3 928 -14,7
Södra Karelen 55 862 5,0 41 973 4,9 13 889 5,2
Södra Savolax 36 411 0,1 31 279 -0,1 5 132 1,7
Norra Savolax 63 341 2,8 58 017 2,1 5 324 11,9
Norra Karelen 34 548 -0,7 30 710 -3,2 3 838 25,4
Mellersta Finland 73 109 6,7 66 716 9,5 6 393 -15,7
Södra Österbotten 49 482 6,6 46 766 6,5 2 716 7,4
Österbotten 31 478 1,2 25 307 -0,2 6 171 7,5
Mellersta Österbotten 12 571 16,8 11 310 21,1 1 261 -11,4
Norra Österbotten 116 062 0,5 104 272 -0,4 11 790 9,0
Kajanaland 79 610 9,7 74 512 7,5 5 098 57,7
Lappland 104 817 10,5 69 087 6,4 35 730 19,5
Åland 14 697 -9,6 6 575 -2,4 8 122 -14,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2018, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/10/matk_2018_10_2018-12-05_tau_003_sv.html