Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 628 53 182 55,3 -0,5 104,06 57,57
Fasta Finland 613 52 352 55,6 -0,4 104,05 57,86
Nyland 127 15 620 69,1 0,7 112,48 77,70
    Esbo 12 1 290 58,6 0,8 89,57 52,53
    Helsingfors 63 9 380 76,0 3,0 118,70 90,24
    Vanda 13 2 585 69,6 -3,4 108,57 75,59
Egentliga Finland 38 2 868 57,0 -1,8 96,64 55,12
    Åbo 18 1 948 63,3 -0,4 97,67 61,83
Satakunta 25 1 146 51,7 -1,2 94,09 48,68
    Björneborg 9 608 54,6 -0,8 95,68 52,28
Egentliga Tavastland 16 1 360 37,4 -4,7 86,12 32,18
    Tavastehus 7 672 44,1 -1,9 85,46 37,66
Birkaland 42 3 951 56,2 0,3 104,19 58,59
    Tammerfors 25 3 030 61,9 0,9 107,01 66,22
Päijänne-Tavastland 15 1 753 47,4 3,4 84,17 39,89
    Lahtis 7 898 54,3 0,6 86,25 46,80
Kymmenedalen 15 880 43,6 -6,4 94,79 41,34
    Kouvola 7 428 44,2 -4,6 90,10 39,82
Södra Karelen 13 1 524 51,0 1,4 98,98 50,47
    Villmanstrand 7 965 55,6 1,8 94,50 52,58
Södra Savolax 28 1 574 46,2 1,0 86,01 39,69
    S:t Michel 8 562 45,6 -5,1 85,60 39,04
Norra Savolax 26 2 290 48,5 1,5 93,50 45,39
    Kuopio 13 1 341 53,0 1,2 101,23 53,62
Norra Karelen 21 1 184 50,7 1,4 93,77 47,50
    Joensuu 6 619 60,9 -0,6 91,69 55,83
Mellersta Finland 27 2 769 50,9 -2,5 98,89 50,34
    Jyväskylä 12 1 435 58,0 -3,6 103,17 59,88
Södra Österbotten 26 1 664 46,4 -2,1 82,50 38,31
    Seinäjoki 7 625 53,7 -0,2 95,75 51,38
Österbotten 21 1 282 48,9 -2,8 97,37 47,62
    Vasa 8 839 56,4 -2,6 98,74 55,73
Mellersta Österbotten 10 488 42,8 0,4 93,35 39,97
    Karleby 5 366 50,5 -0,5 96,06 48,53
Norra Österbotten 51 3 581 51,0 1,0 95,42 48,64
    Kuusamo 12 834 41,3 0,7 101,09 41,79
    Uleåborg 11 1 514 65,0 2,6 99,06 64,43
Kajanaland 18 1 746 50,2 0,8 62,70 31,47
    Kajana 6 412 42,1 -0,0 85,38 35,94
    Sotkamo 6 1 126 57,4 2,0 54,77 31,42
Lappland 94 6 671 47,9 -2,6 124,53 59,59
    Rovaniemi 19 1 601 58,0 -4,2 133,53 77,43
Åland 15 830 37,5 -5,0 .. ..
    Mariehamn 7 533 46,3 -5,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_006_sv.html