Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 173 64 133 51,7 -0,2 56,06
Fasta Finland 1 124 62 829 52,1 -0,1 56,18
Nyland 168 17 037 68,1 0,8 69,67
    Esbo 15 1 446 59,9 1,1 55,08
    Helsingfors 72 9 649 76,0 3,0 75,19
    Vanda 16 2 908 70,8 -2,5 65,75
Egentliga Finland 73 3 674 51,7 -0,8 54,95
    Åbo 22 2 153 61,2 1,2 59,96
Satakunta 42 1 495 45,0 -1,0 55,49
    Björneborg 13 728 51,3 0,1 53,00
Egentliga Tavastland 26 1 530 36,1 -3,2 46,48
    Tavastehus 11 748 42,8 -1,2 46,27
Birkaland 69 4 606 53,4 0,3 57,07
    Tammerfors . . . . .
Päijänne-Tavastland 35 1 963 45,2 3,4 47,65
    Lahtis 10 934 53,7 1,0 53,55
Kymmenedalen 27 1 100 41,1 -3,6 55,36
    Kouvola 13 547 41,0 -3,1 49,50
Södra Karelen 32 1 941 48,8 1,1 43,99
    Villmanstrand 12 1 197 54,8 1,7 44,88
Södra Savolax 77 2 253 42,6 1,5 42,06
    S:t Michel 19 708 44,2 -4,2 46,34
Norra Savolax 47 2 603 46,9 1,1 49,94
    Kuopio 22 1 509 51,7 0,6 53,86
Norra Karelen 51 1 497 46,0 1,7 51,63
    Joensuu . . . . .
Mellersta Finland 54 3 299 47,5 -2,3 51,27
    Jyväskylä 17 1 606 55,4 -3,8 67,97
Södra Österbotten 48 1 967 42,1 -1,5 42,81
    Seinäjoki . . . . .
Österbotten 31 1 456 44,4 -2,7 59,67
    Vasa . . . . .
Mellersta Österbotten 18 586 39,3 -0,1 57,61
    Karleby . . . . .
Norra Österbotten 105 4 938 45,4 0,8 43,58
    Kuusamo 35 1 408 42,8 0,7 32,31
    Uleåborg . . . . .
Kajanaland 40 2 233 44,4 0,4 27,10
    Kajana . . . . .
Lappland 180 8 652 44,7 -1,5 55,67
    Rovaniemi 22 1 648 57,5 -4,1 .
Åland 49 1 304 32,5 -3,5 ..
    Mariehamn 13 643 42,6 -4,8 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2018, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tau_001_sv.html