Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 628 53 161 55,4 -0,5 104,09 57,64
Fasta Finland 613 52 331 55,7 -0,4 104,09 57,93
Nyland 127 15 621 69,1 0,7 112,49 77,75
    Esbo 12 1 290 58,5 0,6 89,96 52,62
    Helsingfors 63 9 380 76,1 3,1 118,66 90,35
    Vanda 13 2 585 69,6 -3,4 108,58 75,60
Egentliga Finland 38 2 868 57,0 -1,8 97,08 55,38
    Åbo 18 1 948 63,3 -0,4 98,25 62,21
Satakunta 25 1 143 51,8 -1,1 94,06 48,76
    Björneborg 9 606 54,9 -0,5 95,59 52,45
Egentliga Tavastland 16 1 360 37,4 -4,7 86,12 32,18
    Tavastehus 7 672 44,1 -1,9 85,46 37,66
Birkaland 42 3 951 56,4 0,4 104,19 58,73
    Tammerfors 25 3 031 62,1 1,1 107,01 66,41
Päijänne-Tavastland 15 1 754 47,4 3,4 84,38 39,99
    Lahtis 7 898 54,3 0,6 86,25 46,80
Kymmenedalen 15 880 43,6 -6,4 94,79 41,34
    Kouvola 7 428 44,2 -4,6 90,10 39,82
Södra Karelen 13 1 524 51,1 1,5 98,86 50,48
    Villmanstrand 7 965 55,6 1,8 94,50 52,58
Södra Savolax 28 1 567 46,4 1,2 85,92 39,88
    S:t Michel 8 562 45,8 -5,0 85,38 39,07
Norra Savolax 26 2 290 48,5 1,5 93,63 45,46
    Kuopio 13 1 341 53,0 1,2 101,44 53,73
Norra Karelen 21 1 182 50,8 1,5 93,77 47,59
    Joensuu 6 619 60,9 -0,6 91,69 55,83
Mellersta Finland 27 2 773 50,8 -2,6 98,89 50,26
    Jyväskylä 12 1 439 57,9 -3,8 103,17 59,69
Södra Österbotten 26 1 664 46,5 -2,1 82,50 38,34
    Seinäjoki 7 625 53,7 -0,2 95,75 51,38
Österbotten 21 1 282 48,9 -2,8 97,37 47,62
    Vasa 8 839 56,4 -2,6 98,74 55,73
Mellersta Österbotten 10 488 42,8 0,4 93,35 39,97
    Karleby 5 366 50,5 -0,5 96,06 48,53
Norra Österbotten 51 3 582 51,0 1,0 95,42 48,63
    Kuusamo 12 834 41,3 0,7 101,09 41,79
    Uleåborg 11 1 514 65,0 2,6 99,06 64,43
Kajanaland 18 1 746 50,2 0,8 62,70 31,47
    Kajana 6 412 42,1 -0,0 85,38 35,94
Lappland 94 6 654 48,0 -2,5 124,52 59,74
    Rovaniemi 19 1 601 58,0 -4,2 . .
Åland 15 830 37,5 -5,0 .. ..
    Mariehamn 7 533 46,3 -5,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2018, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tau_003_sv.html