Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 17 723 997 1,4 12 012 270 1,5 5 711 727 1,0
Fasta Finland 17 507 460 1,4 11 903 785 1,5 5 603 675 1,2
Nyland 5 878 190 0,6 3 059 958 0,5 2 818 232 0,8
    Esbo 392 008 3,5 236 363 11,2 155 645 -6,5
    Helsingfors 3 909 527 -0,7 1 746 968 -2,7 2 162 559 1,0
    Vanda 971 062 2,5 593 550 1,7 377 512 3,8
Egentliga Finland 968 564 -2,2 784 639 -0,9 183 925 -7,4
    Åbo 719 431 -0,6 574 733 -0,1 144 698 -2,2
Satakunta 300 223 -0,1 250 488 6,5 49 735 -24,1
    Björneborg 175 335 0,5 152 115 5,9 23 220 -24,8
Egentliga Tavastland 323 432 -1,4 290 827 0,7 32 605 -16,4
    Tavastehus 177 548 -3,7 159 383 -1,5 18 165 -19,8
Birkaland 1 317 228 0,0 1 095 888 -2,0 221 340 11,5
    Tammerfors 1 070 219 1,6 865 793 -0,8 204 426 13,3
Päijänne-Tavastland 519 432 11,6 439 549 18,9 79 883 -16,7
    Lahtis 271 699 1,4 213 649 4,2 58 050 -7,5
Kymmenedalen 195 260 -2,8 152 041 -4,0 43 219 1,4
    Kouvola 99 652 -3,3 86 400 -0,8 13 252 -17,1
Södra Karelen 561 671 0,7 387 283 3,2 174 388 -4,6
    Villmanstrand 360 200 -0,4 274 686 0,2 85 514 -2,5
Södra Savolax 406 257 -7,2 346 213 -5,8 60 044 -14,6
    S:t Michel 143 757 -11,6 120 622 -10,9 23 135 -15,2
Norra Savolax 700 021 -1,3 626 902 -2,7 73 119 12,4
    Kuopio 450 502 -2,5 407 029 -3,8 43 473 11,9
Norra Karelen 350 097 3,7 303 449 3,0 46 648 8,4
    Joensuu 180 874 0,2 153 211 1,1 27 663 -4,9
Mellersta Finland 930 249 4,0 800 412 5,5 129 837 -4,4
    Jyväskylä 444 111 1,1 373 847 3,2 70 264 -9,0
Södra Österbotten 514 660 5,9 489 928 6,6 24 732 -6,3
    Seinäjoki 173 896 5,3 161 797 6,3 12 099 -6,3
Österbotten 323 423 -2,1 246 207 -2,8 77 216 0,2
    Vasa 249 032 0,4 187 446 -1,2 61 586 5,3
Mellersta Österbotten 106 314 -1,8 96 546 -2,5 9 768 5,0
    Karleby 92 376 0,1 83 697 -0,3 8 679 3,9
Norra Österbotten 1 186 634 5,8 970 373 6,4 216 261 3,1
    Kuusamo 302 885 12,9 214 819 12,3 88 066 14,5
    Uleåborg 575 371 2,3 488 500 3,0 86 871 -1,6
Kajanaland 770 390 3,5 693 865 1,2 76 525 30,5
    Kajana 91 712 0,0 83 036 -0,2 8 676 2,4
Lappland 2 155 415 2,9 869 217 -0,1 1 286 198 5,0
    Rovaniemi 626 555 4,8 207 153 2,9 419 402 5,8
Åland 216 537 -0,8 108 485 4,0 108 052 -5,2
    Mariehamn 161 239 -0,4 87 992 1,9 73 247 -3,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2018, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tau_004_sv.html