Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, maj

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 094 62 920 47,0 -0,2 60,92
Fasta Finland 1 067 61 990 47,5 -0,2 60,93
Nyland 171 17 217 59,1 -1,0 69,67
Egentliga Finland 61 3 419 37,6 -4,5 57,71
Satakunta 41 1 384 31,5 -9,0 68,07
Egentliga Tavastland 25 1 485 30,0 -1,1 48,02
Birkaland 66 4 436 44,2 2,6 63,52
Päijänne-Tavastland 33 1 896 47,8 6,9 51,08
Kymmenedalen 27 1 097 31,4 -2,7 63,23
Södra Karelen 29 1 836 42,2 0,3 50,99
Södra Savolax 70 2 017 34,2 0,5 44,69
Norra Savolax 44 2 396 41,4 0,8 57,22
Norra Karelen 46 1 416 38,8 -0,5 58,82
Mellersta Finland 49 3 111 41,7 -0,1 55,12
Södra Österbotten 44 1 991 30,5 -2,2 50,41
Österbotten 27 1 391 35,5 -2,2 66,88
Mellersta Österbotten 17 564 31,2 -2,7 68,06
Norra Österbotten 101 4 760 42,1 1,6 44,87
Kajanaland 37 2 197 43,1 1,5 26,15
Lappland 179 9 377 56,9 0,2 67,17
Åland 27 930 15,7 -0,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 1.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/01/matk_2019_01_2019-03-01_tau_001_sv.html