Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 559 106 4,9 1 106 105 5,5 453 001 3,4
Fasta Finland 1 550 818 5,0 1 102 725 5,6 448 093 3,6
Nyland 561 771 8,9 339 422 10,2 222 349 7,1
Egentliga Finland 101 081 31,2 72 097 14,9 28 984 102,7
Satakunta 27 484 14,5 19 501 -3,9 7 983 115,6
Egentliga Tavastland 29 428 7,8 26 768 7,1 2 660 15,6
Birkaland 118 256 3,7 103 272 5,7 14 984 -8,4
Päijänne-Tavastland 38 974 -9,2 33 266 -11,3 5 708 5,6
Kymmenedalen 17 875 -12,7 14 061 -8,0 3 814 -26,5
Södra Karelen 47 536 -2,6 30 201 -2,1 17 335 -3,4
Södra Savolax 35 287 2,2 30 460 4,1 4 827 -8,2
Norra Savolax 52 693 2,9 49 623 5,6 3 070 -27,6
Norra Karelen 28 449 7,3 24 075 7,8 4 374 4,5
Mellersta Finland 66 784 -2,5 61 113 -2,6 5 671 -2,1
Södra Österbotten 41 951 7,2 39 872 8,2 2 079 -9,3
Österbotten 27 942 0,8 22 124 -1,0 5 818 8,0
Mellersta Österbotten 10 125 6,6 8 612 8,1 1 513 -1,4
Norra Österbotten 112 614 -5,3 89 579 0,4 23 035 -22,2
Kajanaland 59 028 2,2 54 676 6,9 4 352 -34,0
Lappland 173 540 0,4 84 003 8,0 89 537 -5,7
Åland 8 288 -12,6 3 380 -18,0 4 908 -8,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 03.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/11/matk_2019_11_2020-01-03_tau_003_sv.html