Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2019

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 21 323 804 4,1 15 070 290 4,5 6 253 514 3,3
Fasta Finland 20 933 643 4,2 14 900 388 4,5 6 033 255 3,5
Nyland 6 529 985 7,6 3 557 816 9,8 2 972 169 5,0
Egentliga Finland 1 238 202 6,9 983 579 5,2 254 623 13,9
Satakunta 378 028 -5,6 321 639 -7,4 56 389 5,8
Egentliga Tavastland 356 175 0,8 326 842 2,1 29 333 -12,3
Birkaland 1 509 289 3,3 1 299 428 6,0 209 861 -11,0
Päijänne-Tavastland 601 127 2,7 504 315 1,0 96 812 13,2
Kymmenedalen 290 505 7,7 234 644 10,2 55 861 -1,8
Södra Karelen 693 311 4,7 476 405 6,8 216 906 0,3
Södra Savolax 652 452 1,4 506 923 2,4 145 529 -2,0
Norra Savolax 795 145 1,2 698 357 1,3 96 788 0,1
Norra Karelen 480 354 8,2 412 772 9,6 67 582 0,1
Mellersta Finland 987 874 -2,9 864 442 -1,8 123 432 -9,6
Södra Österbotten 703 530 3,4 659 543 1,6 43 987 40,9
Österbotten 380 212 5,5 300 099 7,7 80 113 -1,8
Mellersta Österbotten 139 799 0,6 116 352 -6,6 23 447 63,8
Norra Österbotten 1 672 942 -0,6 1 415 511 -0,3 257 431 -1,8
Kajanaland 924 350 6,0 835 992 7,3 88 358 -4,6
Lappland 2 600 363 3,7 1 385 729 3,2 1 214 634 4,3
Åland 390 161 0,6 169 902 3,2 220 259 -1,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 03.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2019, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/11/matk_2019_11_2020-01-03_tau_004_sv.html