Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 627 54 115 56,3 1,2 111,95 62,98
Fasta Finland 611 53 217 56,8 1,1 111,99 63,60
Nyland 130 17 038 71,5 -1,6 128,14 91,58
    Esbo 11 1 256 64,0 -4,2 99,50 63,70
    Helsingfors 65 10 394 78,5 -2,9 135,91 106,7
    Vanda 14 2 951 70,7 -1,1 125,20 88,57
Egentliga Finland 38 2 845 69,2 11,7 102,88 71,17
    Åbo 19 1 903 79,5 14,0 104,77 83,32
Satakunta 26 1 226 49,7 3,8 100,25 49,87
    Björneborg 9 656 49,1 1,7 96,09 47,15
Egentliga Tavastland 17 1 360 40,3 1,8 91,06 36,70
    Tavastehus 7 671 51,2 7,6 92,64 47,39
Birkaland 42 3 812 63,9 5,3 107,53 68,74
    Tammerfors 26 3 087 70,6 5,0 110,74 78,18
Päijänne-Tavastland 15 1 677 45,2 -2,5 90,22 40,79
    Lahtis 7 824 62,6 6,3 91,29 57,19
Kymmenedalen 16 881 44,0 -5,1 101,01 44,43
    Kouvola 7 421 50,9 -0,6 100,40 51,06
Södra Karelen 14 1 521 45,9 -4,4 94,62 43,45
    Villmanstrand 7 941 49,4 -5,3 91,44 45,15
Södra Savolax 26 1 474 43,7 0,0 85,31 37,28
    S:t Michel 8 522 48,5 5,0 90,24 43,78
Norra Savolax 25 2 249 47,4 -2,2 102,91 48,73
    Kuopio 12 1 324 51,4 -6,0 111,46 57,27
Norra Karelen 19 1 137 51,0 2,0 92,77 47,29
    Joensuu 6 601 65,5 1,9 92,95 60,89
Mellersta Finland 23 2 617 50,4 1,4 94,94 47,86
    Jyväskylä 12 1 442 63,0 4,1 100,02 63,03
Södra Österbotten 26 1 601 52,5 11,7 81,58 42,87
    Seinäjoki 7 671 63,6 6,8 96,21 61,24
Österbotten 22 1 339 52,0 1,7 99,21 51,60
    Vasa 8 886 57,8 -0,2 101,01 58,43
Mellersta Österbotten 10 502 43,2 1,0 91,18 39,35
    Karleby 5 373 48,2 -2,7 101,51 48,92
Norra Österbotten 49 3 128 54,2 2,2 104,05 56,41
    Kuusamo 12 711 42,1 1,3 120,85 50,86
    Uleåborg 9 1 256 76,7 7,1 109,79 84,21
Kajanaland 17 1 744 46,3 1,6 84,01 38,87
    Kajana 6 417 41,6 0,9 85,17 35,39
    Sotkamo 6 1 138 52,5 1,2 82,85 43,48
Lappland 96 7 066 38,4 -1,8 112,80 43,27
    Rovaniemi 19 1 626 67,5 4,2 132,78 89,57
Åland 16 898 19,0 -0,1 . .
    Mariehamn 8 585 27,6 4,7 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 03.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/11/matk_2019_11_2020-01-03_tau_005_sv.html