Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 634 54 265 56,7 0,9 108,32 61,39
Fasta Finland 619 53 421 56,9 0,9 108,34 61,67
Nyland 130 16 675 69,2 -0,6 119,49 82,68
    Esbo 11 1 249 61,9 2,3 95,62 59,23
    Helsingfors 65 10 073 75,4 -1,5 126,81 95,55
    Vanda 14 2 926 69,2 -0,9 112,80 78,00
Egentliga Finland 39 2 906 62,4 4,2 101,91 63,57
    Åbo 19 1 942 70,5 6,1 102,82 72,49
Satakunta 26 1 192 49,1 -4,0 99,54 48,86
    Björneborg 9 634 51,2 -4,8 100,93 51,65
Egentliga Tavastland 16 1 343 40,4 2,1 91,92 37,11
    Tavastehus 7 694 46,6 1,3 93,99 43,82
Birkaland 43 3 920 59,2 1,9 105,18 62,24
    Tammerfors 26 3 070 63,9 0,9 108,40 69,25
Päijänne-Tavastland 15 1 728 50,0 1,6 91,47 45,75
    Lahtis 7 875 58,1 2,8 92,85 53,98
Kymmenedalen 16 888 45,2 0,3 102,20 46,20
    Kouvola 7 424 49,2 3,7 101,12 49,79
Södra Karelen 14 1 558 51,7 -0,3 99,77 51,57
    Villmanstrand 7 965 57,4 0,6 93,08 53,44
Södra Savolax 28 1 663 46,2 -1,1 94,12 43,53
    S:t Michel 8 557 48,5 1,5 89,13 43,19
Norra Savolax 25 2 239 51,9 2,6 99,55 51,68
    Kuopio 12 1 295 58,5 4,8 108,80 63,63
Norra Karelen 21 1 176 53,1 1,6 96,90 51,43
    Joensuu 6 614 62,7 0,9 93,87 58,86
Mellersta Finland 24 2 724 51,2 -0,9 98,32 50,33
    Jyväskylä 12 1 498 57,6 -1,9 102,15 58,86
Södra Österbotten 26 1 645 49,5 1,6 84,81 41,99
    Seinäjoki 7 669 52,0 -2,8 98,91 51,41
Österbotten 22 1 328 48,7 -1,7 95,19 46,39
    Vasa 8 878 54,7 -3,6 95,59 52,26
Mellersta Österbotten 10 505 41,7 -2,3 94,73 39,46
    Karleby 5 372 50,0 -1,7 97,99 48,96
Norra Österbotten 51 3 338 54,9 4,0 97,70 53,64
    Kuusamo 11 734 47,1 7,2 100,99 47,56
    Uleåborg 10 1 407 68,7 3,4 103,56 71,11
Kajanaland 18 1 757 53,7 3,4 81,09 43,52
    Kajana 6 418 47,2 4,4 86,35 40,78
    Sotkamo 6 1 132 60,3 3,1 77,75 46,87
Lappland 95 6 837 45,5 0,2 117,83 53,60
    Rovaniemi 19 1 643 56,2 1,7 123,33 69,25
Åland 15 844 40,2 0,9 . .
    Mariehamn 7 546 49,8 1,4 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 03.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2019, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/11/matk_2019_11_2020-01-03_tau_006_sv.html