Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 377 711 5,1 977 434 5,9 400 277 3,2
Fasta Finland 1 370 387 5,2 974 197 6,0 396 190 3,4
Nyland 509 263 7,2 306 376 8,2 202 887 5,7
    Esbo 32 446 -4,1 19 979 -9,8 12 467 6,7
    Helsingfors 339 766 7,2 187 860 8,2 151 906 5,9
    Vanda 88 206 12,3 59 082 16,1 29 124 5,1
Egentliga Finland 92 166 33,3 64 880 16,1 27 286 106,3
    Åbo 68 343 28,1 47 284 12,4 21 059 86,7
Satakunta 25 925 21,4 18 071 2,1 7 854 115,2
    Björneborg 13 415 14,5 11 769 17,5 1 646 -3,5
Egentliga Tavastland 27 542 7,9 24 882 6,4 2 660 24,5
    Tavastehus 15 987 12,1 14 440 12,1 1 547 12,7
Birkaland 109 940 6,6 95 419 9,1 14 521 -7,5
    Tammerfors 97 393 12,6 83 765 16,2 13 628 -5,3
Päijänne-Tavastland 35 039 -12,5 29 680 -14,7 5 359 1,9
    Lahtis 23 433 8,4 18 551 3,4 4 882 32,4
Kymmenedalen 16 042 -9,0 12 539 -3,2 3 503 -25,0
    Kouvola 8 488 -7,9 7 556 -7,4 932 -12,1
Södra Karelen 38 793 -4,3 25 315 -2,7 13 478 -7,1
    Villmanstrand 23 270 -9,2 17 568 -5,1 5 702 -20,1
Södra Savolax 26 833 6,3 24 199 7,6 2 634 -4,3
    S:t Michel 10 652 12,4 9 375 15,5 1 277 -6,4
Norra Savolax 49 662 5,4 47 063 8,5 2 599 -30,5
    Kuopio 31 596 4,8 30 486 7,4 1 110 -37,0
Norra Karelen 25 386 6,0 22 264 7,7 3 122 -5,0
    Joensuu 15 277 5,9 13 267 3,1 2 010 28,4
Mellersta Finland 60 989 -2,0 56 179 -1,4 4 810 -8,3
    Jyväskylä 38 005 11,9 34 311 15,1 3 694 -11,0
Södra Österbotten 38 581 9,8 36 845 10,8 1 736 -6,8
    Seinäjoki 18 036 23,0 16 979 22,2 1 057 38,4
Österbotten 26 900 4,9 21 082 3,0 5 818 12,2
    Vasa 20 113 0,5 16 056 1,3 4 057 -2,6
Mellersta Österbotten 8 438 5,9 7 721 7,6 717 -9,8
    Karleby 6 851 -1,6 6 352 -1,2 499 -5,3
Norra Österbotten 84 605 -7,9 67 782 -3,1 16 823 -23,2
    Kuusamo 22 520 -13,5 11 896 7,1 10 624 -28,8
    Uleåborg 42 353 -8,7 38 010 -6,5 4 343 -24,0
Kajanaland 54 246 3,8 50 261 9,2 3 985 -36,2
    Kajana 6 787 4,1 6 419 5,3 368 -13,2
    Sotkamo 46 349 3,9 42 776 9,9 3 573 -37,4
Lappland 140 037 1,0 63 639 10,5 76 398 -5,8
    Rovaniemi 61 990 5,3 25 606 15,8 36 384 -1,0
Åland 7 324 -12,1 3 237 -14,2 4 087 -10,5
    Mariehamn 6 176 -1,1 3 098 3,3 3 078 -5,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 03.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/11/matk_2019_11_2020-01-03_tau_007_sv.html