Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2019

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 966 331 4,5 11 799 421 5,3 5 166 910 2,8
Fasta Finland 16 754 302 4,6 11 693 173 5,3 5 061 129 2,9
Nyland 5 810 393 6,8 3 101 146 9,3 2 709 247 4,1
    Esbo 365 448 -1,3 213 042 -4,8 152 406 3,9
    Helsingfors 3 827 392 6,3 1 751 781 8,8 2 075 611 4,4
    Vanda 1 031 878 15,1 658 686 20,4 373 192 6,7
Egentliga Finland 994 764 9,2 784 529 6,8 210 235 19,5
    Åbo 729 377 8,2 564 269 5,2 165 108 19,8
Satakunta 283 077 -0,9 233 667 -2,0 49 410 4,3
    Björneborg 160 646 -3,3 140 455 -2,7 20 191 -7,8
Egentliga Tavastland 315 651 3,8 287 833 5,3 27 818 -9,4
    Tavastehus 177 472 6,7 163 437 9,6 14 035 -18,2
Birkaland 1 267 049 3,2 1 088 789 6,7 178 260 -14,3
    Tammerfors 1 040 049 4,1 878 314 8,9 161 735 -16,0
Päijänne-Tavastland 500 563 2,9 417 017 1,4 83 546 11,2
    Lahtis 265 593 4,4 199 577 0,2 66 016 19,5
Kymmenedalen 191 916 4,0 153 830 6,7 38 086 -5,5
    Kouvola 102 574 8,5 89 690 9,4 12 884 3,0
Södra Karelen 543 173 3,6 383 874 6,4 159 299 -2,5
    Villmanstrand 340 335 0,8 262 507 2,1 77 828 -3,4
Södra Savolax 403 572 5,4 343 076 5,4 60 496 5,7
    S:t Michel 138 420 2,2 118 641 4,5 19 779 -9,8
Norra Savolax 657 726 0,5 586 209 0,1 71 517 3,6
    Kuopio 427 055 1,6 386 842 2,0 40 213 -2,7
Norra Karelen 360 203 10,0 315 394 11,4 44 809 1,3
    Joensuu 174 864 2,5 150 441 4,3 24 423 -7,3
Mellersta Finland 840 851 -3,0 733 016 -1,8 107 835 -10,1
    Jyväskylä 426 546 1,8 369 142 4,9 57 404 -14,9
Södra Österbotten 501 099 2,4 473 402 1,7 27 697 15,7
    Seinäjoki 172 010 4,2 161 241 5,1 10 769 -7,4
Österbotten 308 026 0,8 239 654 3,6 68 372 -8,0
    Vasa 235 013 0,0 182 791 4,0 52 222 -11,8
Mellersta Österbotten 96 404 -4,6 85 644 -6,6 10 760 15,5
    Karleby 82 229 -6,6 73 722 -7,5 8 507 1,5
Norra Österbotten 1 076 667 0,5 910 035 1,5 166 632 -4,7
    Kuusamo 274 801 6,5 211 995 8,8 62 806 -0,6
    Uleåborg 507 872 -3,2 433 973 -3,7 73 899 -0,5
Kajanaland 757 985 7,9 696 663 9,2 61 322 -4,4
    Kajana 92 652 7,9 86 198 10,9 6 454 -20,4
    Sotkamo 635 070 8,3 586 912 8,7 48 158 4,0
Lappland 1 845 183 5,0 859 395 5,2 985 788 4,9
    Rovaniemi 561 477 10,9 225 458 16,9 336 019 7,3
Åland 212 029 0,2 106 248 0,2 105 781 0,2
    Mariehamn 157 030 0,3 86 564 1,0 70 466 -0,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 03.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/11/matk_2019_11_2020-01-03_tau_008_sv.html