Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 096 62 991 48,9 1,8 64,54
Fasta Finland 1 068 62 041 49,3 1,8 64,58
Nyland 165 17 642 59,8 1,1 69,06
Egentliga Finland 62 3 284 44,3 6,8 61,23
Satakunta 39 1 376 30,4 -1,9 67,08
Egentliga Tavastland 26 1 464 29,9 -1,1 50,86
Birkaland 67 4 545 49,2 4,9 62,17
Päijänne-Tavastland 32 1 890 38,5 -9,0 52,36
Kymmenedalen 26 918 34,6 3,1 66,74
Södra Karelen 31 1 817 41,7 -0,5 51,87
Södra Savolax 73 2 009 32,6 0,4 53,00
Norra Savolax 45 2 522 41,9 0,3 57,13
Norra Karelen 45 1 409 37,3 -2,8 58,74
Mellersta Finland 48 3 078 40,3 -1,5 48,62
Södra Österbotten 43 1 746 36,4 2,5 52,15
Österbotten 26 1 471 32,4 -2,7 67,44
Mellersta Österbotten 16 546 34,7 3,6 75,31
Norra Österbotten 100 4 554 44,6 3,7 49,35
Kajanaland 36 2 096 48,5 5,9 46,36
Lappland 188 9 674 60,3 3,3 77,57
Åland 28 950 15,2 -0,5 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.02.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/01/matk_2020_01_2020-02-27_tau_001_sv.html