Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, januari 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 427 900 8,5 825 936 10,7 601 964 5,5
Fasta Finland 1 421 697 8,5 822 639 10,9 599 058 5,5
Nyland 448 936 7,0 244 646 8,2 204 290 5,5
    Esbo 27 903 1,8 15 700 -3,8 12 203 10,0
    Helsingfors 301 349 9,9 146 261 11,9 155 088 8,0
    Vanda 79 991 1,0 50 760 1,0 29 231 1,1
Egentliga Finland 59 536 11,3 50 033 14,2 9 503 -1,9
    Åbo 44 256 9,3 36 771 14,4 7 485 -10,3
Satakunta 15 883 0,9 13 289 1,3 2 594 -0,8
    Björneborg 8 819 0,1 7 447 -1,2 1 372 7,8
Egentliga Tavastland 21 708 -4,7 20 006 -0,4 1 702 -37,0
    Tavastehus 10 898 -1,9 9 920 1,5 978 -26,6
Birkaland 94 633 15,9 79 488 16,6 15 145 12,1
    Tammerfors 84 646 26,1 71 250 28,9 13 396 13,1
Päijänne-Tavastland 36 255 -12,1 28 515 1,3 7 740 -41,0
    Lahtis 20 461 -14,2 14 752 -7,3 5 709 -28,2
Kymmenedalen 12 525 -5,0 8 409 -6,8 4 116 -1,2
    Kouvola 5 518 -18,4 4 411 -21,6 1 107 -3,1
Södra Karelen 41 759 3,7 18 841 -8,8 22 918 16,9
    Villmanstrand 24 038 -2,9 13 677 -9,8 10 361 8,1
Södra Savolax 24 346 -0,4 18 954 -2,0 5 392 5,4
    S:t Michel 10 507 8,7 8 239 13,6 2 268 -6,1
Norra Savolax 51 710 7,4 41 893 7,3 9 817 7,4
    Kuopio 35 999 4,6 29 514 8,2 6 485 -9,2
Norra Karelen 21 524 -2,5 17 554 2,3 3 970 -19,3
    Joensuu 12 075 -1,5 9 897 0,2 2 178 -8,6
Mellersta Finland 65 868 8,3 50 753 7,6 15 115 11,1
    Jyväskylä 31 498 2,4 26 971 3,6 4 527 -4,3
Södra Österbotten 30 708 22,7 29 216 24,9 1 492 -9,0
    Seinäjoki 12 144 9,4 11 416 10,3 728 -2,2
Österbotten 19 152 -0,8 15 387 -1,8 3 765 3,7
    Vasa 15 097 -0,4 12 385 1,9 2 712 -9,8
Mellersta Österbotten 6 785 7,9 6 041 7,7 744 9,6
    Karleby 5 471 1,1 4 904 -0,4 567 16,0
Norra Österbotten 97 260 13,1 63 915 18,7 33 345 3,7
    Kuusamo 36 699 22,9 17 363 51,0 19 336 5,4
    Uleåborg 41 070 6,6 32 399 9,3 8 671 -2,4
Kajanaland 71 432 10,1 55 548 18,4 15 884 -11,7
    Kajana 7 698 15,1 6 735 15,0 963 15,6
    Sotkamo 61 363 9,3 47 394 18,4 13 969 -13,4
Lappland 301 677 13,9 60 151 34,8 241 526 9,7
    Rovaniemi 94 176 14,7 17 608 33,4 76 568 11,1
Åland 6 203 -2,8 3 297 -19,1 2 906 26,1
    Mariehamn 5 874 -2,2 3 053 -24,5 2 821 43,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.02.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2020, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, januari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/01/matk_2020_01_2020-02-27_tau_004_sv.html