Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 094 63 134 53,8 0,1 62,19
Fasta Finland 1 067 62 204 54,3 0,0 62,23
Nyland 162 17 502 59,3 -0,6 68,56
Egentliga Finland 64 3 324 46,6 -0,6 56,67
Satakunta 39 1 382 32,3 -2,3 64,51
Egentliga Tavastland 26 1 496 32,8 0,5 54,59
Birkaland 66 4 539 54,7 2,8 59,45
Päijänne-Tavastland 32 1 899 40,8 -4,4 57,52
Kymmenedalen 28 987 33,7 -0,1 68,15
Södra Karelen 31 1 815 46,9 0,4 45,07
Södra Savolax 71 1 888 38,0 0,9 53,73
Norra Savolax 45 2 507 51,9 -5,1 55,05
Norra Karelen 46 1 437 47,8 1,7 59,77
Mellersta Finland 46 3 070 53,5 1,0 53,35
Södra Österbotten 43 1 780 42,4 4,4 47,51
Österbotten 26 1 471 37,9 -0,8 63,32
Mellersta Österbotten 15 554 39,5 3,5 68,36
Norra Österbotten 101 4 680 56,9 1,2 51,59
Kajanaland 36 2 097 62,2 5,4 43,47
Lappland 190 9 776 67,6 -1,8 72,53
Åland 27 930 16,2 2,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_001_sv.html