Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 640 54 219 56,2 -0,4 115,16 64,77
Fasta Finland 629 53 533 56,6 -0,5 115,29 65,30
Nyland 124 16 257 59,4 -2,0 111,46 66,22
    Esbo 12 1 309 48,9 -2,2 89,63 43,80
    Helsingfors 60 9 775 64,8 -2,6 116,16 75,26
    Vanda 14 2 869 61,7 -2,3 112,90 69,68
Egentliga Finland 38 2 708 52,2 0,3 102,05 53,26
    Åbo 19 1 781 59,1 -0,9 105,92 62,61
Satakunta 25 1 152 36,8 -2,7 90,47 33,27
    Björneborg 9 600 42,5 -1,4 91,22 38,75
Egentliga Tavastland 17 1 354 33,8 0,5 93,57 31,63
    Tavastehus 7 662 43,0 3,3 98,84 42,52
Birkaland 43 4 037 57,1 3,5 101,22 57,83
    Tammerfors 27 3 319 61,4 3,8 103,41 63,44
Päijänne-Tavastland 15 1 763 42,5 -4,6 101,00 42,88
    Lahtis 7 910 49,1 -11,4 99,81 49,00
Kymmenedalen 16 777 39,2 2,9 100,34 39,34
    Kouvola 7 316 44,0 2,8 99,99 43,96
Södra Karelen 14 1 469 48,1 0,1 104,16 50,10
    Villmanstrand 7 889 55,0 2,3 95,85 52,76
Södra Savolax 25 1 340 45,4 4,9 95,39 43,27
    S:t Michel 7 485 46,5 -1,4 92,27 42,91
Norra Savolax 27 2 307 53,4 -5,4 102,86 54,92
    Kuopio 13 1 364 61,5 -8,8 110,70 68,06
Norra Karelen 21 1 192 51,3 0,6 104,75 53,69
    Joensuu 7 632 63,3 1,8 97,48 61,66
Mellersta Finland 24 2 656 55,7 0,8 114,29 63,63
    Jyväskylä 13 1 479 59,5 2,2 116,44 69,27
Södra Österbotten 25 1 590 46,3 4,7 86,85 40,19
    Seinäjoki 6 656 46,9 2,6 106,56 50,00
Österbotten 22 1 427 39,0 -2,3 92,18 35,99
    Vasa 9 984 44,0 -5,0 91,95 40,44
Mellersta Österbotten 10 499 40,2 2,2 95,54 38,45
    Karleby 5 370 42,8 -3,4 96,91 41,48
Norra Österbotten 53 3 414 62,6 0,5 113,78 71,19
    Kuusamo 14 896 73,1 0,4 120,03 87,78
    Uleåborg 9 1 255 78,3 6,4 113,17 88,65
Kajanaland 20 1 833 65,2 1,2 93,36 60,87
    Kajana 6 413 49,6 -2,1 90,58 44,94
    Sotkamo 6 1 147 78,8 3,8 96,99 76,41
Lappland 110 7 758 71,5 -2,0 157,64 112,7
    Rovaniemi 22 1 847 80,6 -3,4 183,16 147,6
Åland 11 686 21,2 3,7 . .
    Mariehamn 6 469 29,4 4,9 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_005_sv.html