Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 640 54 226 53,9 0,7 114,71 61,83
Fasta Finland 629 53 530 54,3 0,6 114,84 62,34
Nyland 125 16 314 60,1 -0,9 111,26 66,86
    Esbo 12 1 311 51,0 -1,3 90,76 46,28
    Helsingfors 61 9 788 65,9 -0,6 115,61 76,22
    Vanda 14 2 876 61,6 -3,8 112,43 69,28
Egentliga Finland 38 2 718 50,5 4,5 98,40 49,65
    Åbo 19 1 786 56,6 4,2 100,53 56,95
Satakunta 25 1 150 35,9 -2,7 90,84 32,58
    Björneborg 9 598 39,7 -1,4 90,29 35,80
Egentliga Tavastland 17 1 338 32,7 -0,1 91,49 29,93
    Tavastehus 7 654 40,8 4,0 94,81 38,69
Birkaland 43 4 037 54,6 4,8 100,97 55,10
    Tammerfors 27 3 319 59,5 5,6 103,10 61,37
Päijänne-Tavastland 15 1 759 41,2 -7,2 97,03 40,00
    Lahtis 7 906 48,1 -9,8 95,72 46,00
Kymmenedalen 16 763 39,6 4,7 100,28 39,72
    Kouvola 7 309 44,2 6,1 100,19 44,26
Södra Karelen 14 1 470 46,1 0,0 107,34 49,47
    Villmanstrand 7 890 51,6 1,4 100,20 51,73
Södra Savolax 26 1 401 41,0 3,5 94,40 38,75
    S:t Michel 8 501 44,9 0,7 90,60 40,70
Norra Savolax 27 2 295 47,8 -2,3 100,90 48,27
    Kuopio 13 1 350 54,6 -6,0 108,54 59,30
Norra Karelen 21 1 180 46,0 -1,0 99,42 45,69
    Joensuu 7 632 56,6 -0,8 95,81 54,25
Mellersta Finland 24 2 644 48,5 -0,8 106,67 51,72
    Jyväskylä 13 1 466 53,1 -1,3 107,99 57,31
Södra Österbotten 25 1 599 42,2 2,7 86,03 36,33
    Seinäjoki 6 665 45,0 2,1 102,29 46,02
Österbotten 22 1 427 36,1 -3,3 92,48 33,36
    Vasa 9 984 40,5 -6,0 92,49 37,46
Mellersta Österbotten 10 489 38,6 3,3 98,19 37,93
    Karleby 5 360 42,3 -0,3 97,86 41,37
Norra Österbotten 53 3 385 57,0 3,1 107,37 61,24
    Kuusamo 14 873 63,1 1,8 113,40 71,52
    Uleåborg 9 1 250 73,5 9,5 108,04 79,45
Kajanaland 20 1 832 58,2 2,5 90,56 52,74
    Kajana 6 413 45,5 0,8 89,65 40,82
    Sotkamo 6 1 147 69,9 4,2 94,34 65,93
Lappland 110 7 733 67,9 1,1 162,44 110,3
    Rovaniemi 22 1 847 79,8 0,9 198,27 158,2
Åland 12 696 20,5 1,5 . .
    Mariehamn 6 469 29,7 2,8 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_006_sv.html