Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maaliskuu 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 499 953 -12,5 2 909 758 -11,6 1 590 195 -14,0
Fasta Finland 4 483 266 -12,4 2 901 596 -11,6 1 581 670 -13,9
Nyland 1 178 667 -15,0 700 959 -12,0 477 708 -19,0
Egentliga Finland 185 285 -12,1 156 948 -10,2 28 337 -21,5
Satakunta 47 230 -18,6 38 263 -21,3 8 967 -4,6
Egentliga Tavastland 58 154 -23,4 54 200 -21,6 3 954 -41,7
Birkaland 287 480 -13,5 248 347 -13,8 39 133 -11,2
Päijänne-Tavastland 98 307 -22,5 80 500 -19,2 17 807 -34,7
Kymmenedalen 36 947 -19,9 28 029 -18,1 8 918 -25,1
Södra Karelen 127 051 -14,3 78 196 -16,4 48 855 -10,7
Södra Savolax 88 244 -18,6 67 945 -20,0 20 299 -13,6
Norra Savolax 168 661 -17,0 143 738 -17,5 24 923 -13,9
Norra Karelen 81 999 -10,5 66 196 -11,5 15 803 -6,1
Mellersta Finland 214 809 -13,7 179 964 -14,2 34 845 -10,9
Södra Österbotten 95 875 -4,0 90 735 -4,0 5 140 -4,1
Österbotten 56 976 -15,3 46 405 -14,6 10 571 -18,4
Mellersta Österbotten 21 961 -9,6 19 439 -7,7 2 522 -22,3
Norra Österbotten 430 178 -7,4 325 575 -7,5 104 603 -7,3
Kajanaland 259 897 -8,0 232 325 -3,1 27 572 -35,3
Lappland 1 045 545 -8,5 343 832 -7,2 701 713 -9,1
Åland 16 687 -26,4 8 162 -30,4 8 525 -22,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maaliskuu 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-29_tau_004_sv.html