Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maaliskuu 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 641 54 232 46,6 -7,4 114,37 53,34
Fasta Finland 628 53 482 46,9 -7,5 114,51 53,76
Nyland 125 16 263 50,4 -10,2 111,48 56,24
    Esbo 12 1 302 46,6 -5,0 92,01 42,88
    Helsingfors 61 9 729 54,7 -11,5 115,94 63,38
    Vanda 14 2 872 51,4 -13,4 112,44 57,83
Egentliga Finland 38 2 689 45,4 -3,4 98,18 44,59
    Åbo 19 1 784 50,1 -5,7 100,71 50,49
Satakunta 25 1 151 31,3 -7,3 91,71 28,69
    Björneborg 9 599 34,2 -6,5 90,85 31,10
Egentliga Tavastland 17 1 339 27,7 -7,0 92,39 25,62
    Tavastehus 7 656 32,7 -5,8 97,27 31,85
Birkaland 43 4 082 45,4 -6,3 101,14 45,88
    Tammerfors 27 3 315 49,7 -6,6 103,38 51,38
Päijänne-Tavastland 15 1 761 34,7 -11,4 97,50 33,80
    Lahtis 7 908 39,7 -17,2 96,15 38,19
Kymmenedalen 16 776 33,6 -1,5 101,01 33,99
    Kouvola 7 320 38,0 -0,0 100,53 38,22
Södra Karelen 14 1 462 39,0 -5,9 105,60 41,23
    Villmanstrand 7 889 43,8 -5,4 99,43 43,57
Södra Savolax 26 1 375 37,0 -1,4 92,30 34,10
    S:t Michel 7 492 38,5 -7,1 90,75 34,93
Norra Savolax 27 2 300 41,4 -10,1 100,90 41,81
    Kuopio 13 1 355 46,0 -16,0 108,80 50,01
Norra Karelen 21 1 184 41,3 -7,3 103,34 42,71
    Joensuu 7 632 50,5 -8,5 101,83 51,44
Mellersta Finland 24 2 654 42,3 -8,2 104,92 44,36
    Jyväskylä 13 1 477 46,5 -9,0 107,02 49,76
Södra Österbotten 25 1 589 37,7 -2,7 86,25 32,52
    Seinäjoki 6 668 40,0 -3,8 101,61 40,63
Österbotten 22 1 420 32,5 -8,9 93,26 30,32
    Vasa 9 977 35,6 -12,9 93,60 33,31
Mellersta Österbotten 10 490 33,2 -3,1 98,02 32,53
    Karleby 5 361 36,0 -7,5 98,81 35,60
Norra Österbotten 53 3 386 50,4 -5,7 107,20 54,07
    Kuusamo 14 881 57,7 -6,6 113,87 65,66
    Uleåborg 9 1 234 62,9 -3,0 109,05 68,64
Kajanaland 20 1 835 54,7 -5,0 88,60 48,43
    Kajana 6 414 38,7 -7,1 89,65 34,65
    Sotkamo 6 1 151 66,8 -3,8 90,27 60,29
Lappland 110 7 727 60,1 -7,2 160,38 96,40
    Rovaniemi 22 1 845 66,0 -9,7 191,86 126,6
Åland 13 750 18,6 -1,5 . .
    Mariehamn 7 494 26,5 -0,7 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maaliskuu 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-29_tau_006_sv.html