Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 917 34 630 16,3 -32,5 47,50
Fasta Finland 847 33 061 16,8 -32,5 47,35
Nyland 99 6 517 22,5 -47,2 49,04
Egentliga Finland 68 2 237 15,5 -37,7 44,39
Satakunta 36 1 068 21,1 -26,2 67,65
Egentliga Tavastland 16 440 17,0 -21,9 61,89
Birkaland 53 2 326 14,8 -36,2 46,23
Päijänne-Tavastland 27 1 011 12,2 -32,2 36,21
Kymmenedalen 25 692 23,6 -23,7 52,59
Södra Karelen 29 1 582 14,5 -32,3 41,71
Södra Savolax 64 1 443 15,4 -18,7 46,53
Norra Savolax 36 1 498 14,7 -33,3 55,54
Norra Karelen 41 763 16,4 -24,9 61,55
Mellersta Finland 46 2 209 22,2 -20,4 65,96
Södra Österbotten 36 935 16,0 -22,0 56,27
Österbotten 27 980 15,8 -25,9 51,77
Mellersta Österbotten 17 518 17,4 -23,7 50,35
Norra Österbotten 88 3 253 14,4 -22,9 38,53
Kajanaland 32 1 671 19,1 -11,6 25,18
Lappland 107 3 918 8,1 -17,8 42,09
Åland 70 1 569 5,8 -27,1 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/05/matk_2020_05_2020-06-25_tau_001_sv.html