Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 998 51 191 37,3 -12,5 61,79
Fasta Finland 958 50 162 37,7 -12,5 61,81
Nyland 136 13 180 44,9 -16,5 67,27
Egentliga Finland 63 2 801 33,1 -14,2 57,79
Satakunta 37 1 251 24,5 -12,8 66,94
Egentliga Tavastland 22 1 075 25,0 -10,4 54,93
Birkaland 59 3 642 36,3 -14,1 60,04
Päijänne-Tavastland 29 1 527 28,3 -14,7 53,96
Kymmenedalen 25 812 27,7 -8,5 65,97
Södra Karelen 30 1 719 28,4 -15,9 47,59
Södra Savolax 67 1 675 25,8 -8,3 51,85
Norra Savolax 40 2 105 33,3 -15,9 55,55
Norra Karelen 42 1 123 33,3 -9,0 61,04
Mellersta Finland 44 2 612 34,3 -11,3 53,94
Södra Österbotten 39 1 456 29,4 -7,9 51,39
Österbotten 25 1 254 26,8 -12,6 64,51
Mellersta Österbotten 15 513 26,7 -8,4 64,74
Norra Österbotten 97 4 155 35,5 -11,1 48,53
Kajanaland 33 1 861 40,7 -6,2 40,89
Lappland 154 7 401 47,0 -6,0 73,49
Åland 41 1 029 11,2 -11,0 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/05/matk_2020_05_2020-06-25_tau_002_sv.html