Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 999 790 -39,7 3 368 228 -40,1 1 631 562 -38,9
Fasta Finland 4 972 561 -39,5 3 351 963 -40,0 1 620 598 -38,5
Nyland 1 295 055 -47,6 800 150 -43,0 494 905 -53,7
Egentliga Finland 211 611 -46,1 182 621 -43,9 28 990 -56,8
Satakunta 62 489 -45,2 49 960 -47,5 12 529 -33,6
Egentliga Tavastland 64 436 -52,5 60 309 -50,9 4 127 -67,7
Birkaland 315 053 -44,4 275 203 -44,0 39 850 -46,7
Päijänne-Tavastland 114 496 -46,9 96 082 -45,0 18 414 -54,7
Kymmenedalen 50 270 -45,9 40 324 -44,0 9 946 -52,7
Södra Karelen 143 560 -42,2 93 947 -42,4 49 613 -41,8
Södra Savolax 108 486 -40,5 87 233 -40,4 21 253 -40,8
Norra Savolax 188 661 -41,1 162 259 -41,6 26 402 -38,0
Norra Karelen 94 472 -37,1 77 747 -38,1 16 725 -32,3
Mellersta Finland 242 806 -37,4 207 049 -38,7 35 757 -28,8
Södra Österbotten 109 704 -41,2 103 695 -41,5 6 009 -35,5
Österbotten 68 909 -43,4 57 728 -41,8 11 181 -50,8
Mellersta Österbotten 30 140 -30,7 27 532 -27,9 2 608 -51,2
Norra Österbotten 496 546 -29,6 387 323 -31,3 109 223 -22,7
Kajanaland 292 097 -27,2 263 895 -24,9 28 202 -43,5
Lappland 1 083 770 -26,9 378 906 -39,0 704 864 -18,3
Åland 27 229 -63,6 16 265 -57,7 10 964 -69,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/05/matk_2020_05_2020-06-25_tau_004_sv.html