Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 538 42 643 29,4 -30,1 88,80 26,12
Fasta Finland 521 41 787 29,5 -30,1 88,77 26,15
Nyland 82 8 928 23,6 -52,0 94,04 22,19
    Esbo 8 644 32,4 -37,6 55,74 18,04
    Helsingfors 34 5 361 21,4 -59,5 98,68 21,09
    Vanda 6 1 072 25,9 -50,6 105,61 27,30
Egentliga Finland 40 2 401 41,3 -27,4 108,90 45,01
    Åbo 17 1 421 46,6 -31,5 109,27 50,87
Satakunta 24 1 069 36,6 -19,2 102,32 37,46
    Björneborg 7 507 47,1 -11,4 106,55 50,17
Egentliga Tavastland 16 1 331 21,6 -23,9 89,41 19,29
    Tavastehus 6 568 34,4 -15,6 89,87 30,96
Birkaland 34 2 667 43,1 -17,2 88,63 38,21
    Tammerfors 18 1 749 49,9 -14,6 89,72 44,77
Päijänne-Tavastland 11 1 315 26,9 -29,1 79,24 21,32
    Lahtis 5 739 22,0 -43,4 76,50 16,84
Kymmenedalen 14 637 43,8 -2,6 102,44 44,83
    Kouvola 6 258 48,1 -0,2 101,91 49,04
Södra Karelen 14 1 349 43,2 -13,9 83,59 36,15
    Villmanstrand 6 840 50,0 -13,7 91,72 45,87
Södra Savolax 30 1 632 35,4 -12,3 85,40 30,21
    S:t Michel 9 613 29,3 -17,1 38,89 11,40
Norra Savolax 26 2 173 31,6 -21,8 99,56 31,51
    Kuopio 13 1 369 35,4 -22,6 106,92 37,83
Norra Karelen 16 707 47,2 -3,6 100,24 47,27
    Joensuu 4 279 64,0 7,6 98,39 63,01
Mellersta Finland 24 2 048 36,9 -21,8 83,95 30,97
    Jyväskylä 11 989 45,6 -15,8 90,59 41,29
Södra Österbotten 21 1 407 35,8 -20,3 89,56 32,02
    Seinäjoki 4 390 39,2 -17,9 96,68 37,90
Österbotten 21 3 351 10,6 -43,9 95,34 10,09
    Vasa 7 2 027 10,6 -48,9 95,44 10,12
Mellersta Österbotten 10 492 27,2 -17,4 92,42 25,18
    Karleby 5 363 30,3 -23,7 93,00 28,20
Norra Österbotten 49 3 065 36,0 -15,0 90,21 32,44
    Kuusamo 10 534 30,9 -2,5 71,45 22,06
    Uleåborg 9 1 289 45,9 -16,5 97,58 44,83
Kajanaland 18 2 927 32,1 -21,2 47,42 15,22
    Kajana 5 368 59,8 11,8 76,22 45,55
    Sotkamo 6 1 159 61,1 2,6 40,87 24,97
Lappland 71 4 288 19,3 -15,6 81,50 15,73
    Rovaniemi 13 1 122 22,4 -30,3 80,68 18,07
Åland 17 856 27,3 -30,0 . .
    Mariehamn 8 569 21,7 -49,0 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2020, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_005_sv.html