Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juni 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 610 801 -63,6 579 753 -51,0 31 048 -93,7
Fasta Finland 600 756 -63,4 569 977 -51,0 30 779 -93,6
Nyland 89 571 -85,1 76 577 -74,1 12 994 -95,7
    Esbo 8 930 -75,5 7 213 -63,8 1 717 -89,6
    Helsingfors 50 951 -87,0 44 264 -72,3 6 687 -97,1
    Vanda 11 254 -89,5 8 786 -86,0 2 468 -94,4
Egentliga Finland 56 361 -46,1 51 947 -38,9 4 414 -77,4
    Åbo 37 105 -51,4 35 215 -42,2 1 890 -87,7
Satakunta 17 444 -43,7 16 591 -37,7 853 -80,5
    Björneborg 10 781 -40,8 10 619 -34,3 162 -92,1
Egentliga Tavastland 15 300 -55,6 14 774 -53,2 526 -81,9
    Tavastehus 9 530 -47,2 9 230 -44,6 300 -78,4
Birkaland 48 556 -61,2 47 182 -55,6 1 374 -92,7
    Tammerfors 37 039 -62,3 35 819 -55,6 1 220 -93,0
Päijänne-Tavastland 12 866 -73,3 11 656 -68,9 1 210 -88,7
    Lahtis 6 064 -78,3 4 965 -73,3 1 099 -88,4
Kymmenedalen 11 669 -37,2 10 838 -29,0 831 -75,0
    Kouvola 5 006 -47,3 4 803 -42,7 203 -81,6
Södra Karelen 34 291 -42,8 33 739 -27,9 552 -95,8
    Villmanstrand 24 692 -33,7 24 368 -17,5 324 -95,8
Södra Savolax 28 636 -42,5 28 295 -31,6 341 -96,0
    S:t Michel 9 413 -30,7 9 213 -18,0 200 -91,5
Norra Savolax 30 011 -53,1 29 289 -47,4 722 -91,4
    Kuopio 21 792 -47,5 21 382 -42,7 410 -90,2
Norra Karelen 14 992 -54,9 14 648 -51,8 344 -87,9
    Joensuu 8 040 -49,3 7 764 -44,6 276 -85,0
Mellersta Finland 43 239 -57,6 42 444 -51,2 795 -94,7
    Jyväskylä 20 312 -53,3 19 863 -43,2 449 -94,7
Södra Österbotten 29 950 -49,9 29 423 -49,0 527 -73,9
    Seinäjoki 6 482 -65,2 6 308 -64,2 174 -82,8
Österbotten 15 587 -51,4 13 715 -44,1 1 872 -75,0
    Vasa 9 938 -59,3 9 699 -48,1 239 -95,8
Mellersta Österbotten 5 673 -42,1 5 570 -37,6 103 -88,2
    Karleby 4 729 -44,6 4 628 -40,1 101 -87,5
Norra Österbotten 47 246 -49,7 45 794 -45,0 1 452 -86,3
    Kuusamo 11 529 -21,9 11 452 -17,1 77 -91,9
    Uleåborg 18 882 -59,8 18 237 -53,1 645 -92,0
Kajanaland 64 344 -5,2 64 052 -1,4 292 -90,1
    Kajana 4 135 -51,5 4 045 -49,3 90 -83,8
    Sotkamo 57 653 3,3 57 543 7,1 110 -94,7
Lappland 35 020 -67,6 33 443 -48,2 1 577 -96,4
    Rovaniemi 13 125 -69,4 12 584 -50,8 541 -96,9
Åland 10 045 -69,2 9 776 -51,1 269 -97,9
    Mariehamn 5 743 -76,0 5 570 -64,1 173 -97,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2020, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juni 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_007_sv.html