Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 249 59 954 52,0 -8,1 38,21
Fasta Finland 1 175 58 247 52,2 -7,5 38,17
Nyland 140 13 012 41,8 -29,3 46,49
Egentliga Finland 92 3 755 66,6 -5,9 46,11
Satakunta 43 1 535 61,0 0,3 41,64
Egentliga Tavastland 28 1 582 37,5 -6,9 42,57
Birkaland 73 4 493 62,3 -0,6 42,63
Päijänne-Tavastland 32 1 545 41,0 -4,6 41,24
Kymmenedalen 28 987 64,1 6,6 35,11
Södra Karelen 35 1 975 71,2 2,6 38,67
Södra Savolax 91 2 752 64,3 1,6 40,04
Norra Savolax 50 2 579 60,5 0,5 38,72
Norra Karelen 55 1 369 72,3 7,3 36,73
Mellersta Finland 59 3 308 51,3 -0,8 36,09
Södra Österbotten 49 2 040 58,5 -5,4 32,75
Österbotten 37 1 658 51,7 -5,0 32,78
Mellersta Österbotten 19 608 46,3 3,0 34,93
Norra Österbotten 114 4 918 58,5 3,2 31,77
Kajanaland 39 2 101 69,5 10,2 24,97
Lappland 191 8 030 34,8 -2,2 34,11
Åland 74 1 707 44,7 -30,0 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/07/matk_2020_07_2020-08-27_tau_001_sv.html