Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 621 251 -27,0 1 539 377 -6,6 81 874 -85,7
Fasta Finland 1 588 747 -26,6 1 508 601 -7,1 80 146 -85,2
Nyland 265 378 -62,3 229 291 -38,6 36 087 -89,1
    Esbo 15 854 -58,0 12 341 -36,3 3 513 -80,9
    Helsingfors 168 137 -64,5 143 107 -33,3 25 030 -90,3
    Vanda 28 515 -75,9 22 711 -70,5 5 804 -85,9
Egentliga Finland 134 697 -10,3 130 416 3,8 4 281 -82,6
    Åbo 96 924 -9,4 93 771 4,7 3 153 -81,8
Satakunta 46 234 3,3 44 959 11,1 1 275 -70,3
    Björneborg 29 328 7,4 28 637 13,2 691 -65,9
Egentliga Tavastland 35 799 -9,2 35 221 -4,8 578 -76,4
    Tavastehus 21 956 -11,0 21 583 -7,3 373 -73,2
Birkaland 161 092 -8,3 154 929 -3,2 6 163 -60,8
    Tammerfors 121 599 -9,0 116 227 -3,6 5 372 -59,1
Päijänne-Tavastland 25 937 -44,0 24 491 -34,2 1 446 -84,2
    Lahtis 16 739 -32,5 15 483 -11,6 1 256 -82,8
Kymmenedalen 25 571 -16,1 23 844 -8,5 1 727 -61,0
    Kouvola 12 890 -23,4 12 081 -21,5 809 -43,6
Södra Karelen 84 719 -4,6 84 054 22,1 665 -96,7
    Villmanstrand 53 089 -7,8 52 704 9,8 385 -96,0
Södra Savolax 75 645 -6,1 74 562 13,0 1 083 -92,6
    S:t Michel 23 209 -0,1 22 642 9,4 567 -77,6
Norra Savolax 89 160 1,5 87 847 13,7 1 313 -87,6
    Kuopio 65 225 16,7 64 477 24,9 748 -82,4
Norra Karelen 44 351 -41,3 42 950 -37,7 1 401 -78,6
    Joensuu 18 197 -25,7 17 608 -20,8 589 -73,9
Mellersta Finland 100 744 -6,8 99 456 5,4 1 288 -90,6
    Jyväskylä 52 733 -4,3 51 748 6,3 985 -84,7
Södra Österbotten 86 979 -9,4 85 681 -6,6 1 298 -69,2
    Seinäjoki 22 126 -17,1 21 900 -15,3 226 -72,9
Österbotten 47 974 -6,2 44 508 12,4 3 466 -70,0
    Vasa 37 306 -9,9 36 372 12,9 934 -89,8
Mellersta Österbotten 12 609 -3,2 12 255 3,7 354 -70,8
    Karleby 11 285 -1,2 10 981 6,1 304 -71,7
Norra Österbotten 133 224 0,4 126 590 6,5 6 634 -52,3
    Kuusamo 33 743 34,2 33 459 42,9 284 -83,5
    Uleåborg 59 349 -4,4 54 648 3,8 4 701 -50,2
Kajanaland 99 592 6,5 98 490 9,1 1 102 -66,5
    Kajana 11 868 -4,4 11 442 -0,1 426 -55,2
    Sotkamo 81 421 8,4 81 039 9,9 382 -72,5
Lappland 119 042 -18,8 109 057 12,9 9 985 -80,0
    Rovaniemi 32 068 -26,6 29 010 10,0 3 058 -82,4
Åland 32 504 -40,2 30 776 25,3 1 728 -94,2
    Mariehamn 22 607 -36,0 21 847 14,9 760 -95,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2020, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/07/matk_2020_07_2020-08-27_tau_007_sv.html