Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 089 53 975 39,7 -13,1 51,94
Fasta Finland 1 034 52 684 40,1 -12,9 52,01
Nyland 136 13 048 42,5 -23,7 61,00
Egentliga Finland 75 3 092 42,8 -12,5 50,60
Satakunta 39 1 344 35,7 -8,6 50,09
Egentliga Tavastland 24 1 273 28,0 -10,8 50,04
Birkaland 64 3 880 42,5 -11,6 52,34
Päijänne-Tavastland 30 1 551 32,6 -12,9 47,69
Kymmenedalen 26 876 38,9 -4,3 53,25
Södra Karelen 31 1 787 38,6 -12,6 44,32
Södra Savolax 75 2 026 38,5 -4,4 44,51
Norra Savolax 45 2 282 39,5 -11,7 47,43
Norra Karelen 47 1 210 43,3 -4,7 47,54
Mellersta Finland 49 2 795 38,1 -9,9 44,59
Södra Österbotten 43 1 695 37,4 -7,3 40,51
Österbotten 29 1 344 31,9 -11,7 45,04
Mellersta Österbotten 17 555 31,6 -6,4 48,34
Norra Österbotten 104 4 527 39,4 -8,3 41,32
Kajanaland 35 1 950 48,0 -0,4 40,98
Lappland 166 7 448 40,1 -6,0 63,34
Åland 56 1 291 22,2 -17,1 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/08/matk_2020_08_2020-09-24_tau_002_sv.html