Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 12 733 648 -35,5 10 595 560 -24,0 2 138 088 -63,2
Fasta Finland 12 582 765 -35,0 10 467 160 -24,0 2 115 605 -62,2
Nyland 2 528 539 -57,7 1 842 869 -42,9 685 670 -75,1
Egentliga Finland 796 780 -30,3 735 323 -19,8 61 457 -72,8
Satakunta 284 833 -18,5 262 547 -13,0 22 286 -53,2
Egentliga Tavastland 210 422 -36,4 202 882 -33,1 7 540 -72,5
Birkaland 919 261 -33,9 847 948 -29,1 71 313 -63,4
Päijänne-Tavastland 304 778 -40,3 277 522 -33,9 27 256 -70,0
Kymmenedalen 199 114 -27,0 178 948 -18,9 20 166 -61,3
Södra Karelen 455 063 -30,7 392 664 -13,6 62 399 -69,1
Södra Savolax 479 845 -22,2 440 149 -7,7 39 696 -71,6
Norra Savolax 548 897 -27,3 513 160 -22,2 35 737 -62,8
Norra Karelen 355 384 -21,4 330 080 -15,1 25 304 -60,0
Mellersta Finland 650 335 -29,2 604 687 -24,6 45 648 -60,6
Södra Österbotten 521 559 -21,1 501 753 -19,0 19 806 -52,7
Österbotten 251 400 -28,6 226 629 -18,5 24 771 -66,6
Mellersta Österbotten 103 868 -20,0 98 424 -9,0 5 444 -74,8
Norra Österbotten 1 391 611 -10,8 1 226 047 -7,6 165 564 -29,3
Kajanaland 744 887 -12,9 706 476 -8,4 38 411 -53,9
Lappland 1 836 189 -24,6 1 079 052 -17,5 757 137 -32,9
Åland 150 883 -60,5 128 400 -22,0 22 483 -89,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/10/matk_2020_10_2020-11-26_tau_004_sv.html