Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 9 263 012 -40,5 7 562 753 -29,9 1 700 259 -64,4
Fasta Finland 9 176 161 -40,2 7 487 757 -29,9 1 688 404 -63,8
Nyland 2 088 099 -60,6 1 478 464 -47,1 609 635 -75,7
    Esbo 170 740 -48,7 122 177 -36,7 48 563 -65,3
    Helsingfors 1 296 144 -62,9 859 672 -45,1 436 472 -77,3
    Vanda 331 141 -64,9 237 035 -60,5 94 106 -72,6
Egentliga Finland 605 196 -33,0 556 592 -22,7 48 604 -73,4
    Åbo 426 667 -35,5 390 807 -24,4 35 860 -75,1
Satakunta 181 751 -29,2 165 877 -22,9 15 874 -61,7
    Björneborg 106 580 -27,2 98 911 -22,8 7 669 -58,4
Egentliga Tavastland 182 424 -37,7 175 676 -34,2 6 748 -73,9
    Tavastehus 103 746 -35,8 99 662 -33,1 4 084 -67,3
Birkaland 746 232 -35,5 688 252 -30,7 57 980 -64,6
    Tammerfors 605 830 -35,7 553 823 -30,3 52 007 -64,9
Päijänne-Tavastland 210 368 -48,7 186 407 -43,8 23 961 -69,4
    Lahtis 127 363 -47,4 108 448 -40,1 18 915 -69,1
Kymmenedalen 125 902 -28,4 110 760 -21,6 15 142 -56,2
    Kouvola 57 342 -39,1 52 046 -36,6 5 296 -55,7
Södra Karelen 359 719 -30,1 312 155 -14,8 47 564 -67,9
    Villmanstrand 230 021 -29,7 209 905 -17,0 20 116 -73,0
Södra Savolax 275 371 -27,1 262 372 -17,9 12 999 -77,5
    S:t Michel 89 969 -29,6 84 527 -22,6 5 442 -70,6
Norra Savolax 430 542 -29,2 406 077 -24,7 24 465 -64,5
    Kuopio 300 219 -24,1 285 540 -19,9 14 679 -62,5
Norra Karelen 218 794 -34,7 203 241 -30,7 15 553 -62,7
    Joensuu 100 929 -36,8 91 513 -33,3 9 416 -58,0
Mellersta Finland 543 171 -30,1 503 437 -25,5 39 734 -60,6
    Jyväskylä 260 985 -32,3 245 954 -26,1 15 031 -71,5
Södra Österbotten 326 830 -29,3 316 884 -27,4 9 946 -61,6
    Seinäjoki 101 251 -34,2 97 902 -32,1 3 349 -65,5
Österbotten 180 837 -35,7 158 877 -27,3 21 960 -64,9
    Vasa 125 520 -41,6 114 753 -31,2 10 767 -77,6
Mellersta Österbotten 69 684 -20,8 66 282 -14,9 3 402 -66,1
    Karleby 59 125 -21,6 56 180 -16,6 2 945 -63,2
Norra Österbotten 784 040 -21,1 686 404 -18,7 97 636 -34,7
    Kuusamo 239 158 -5,2 197 665 -1,2 41 493 -20,5
    Uleåborg 322 523 -30,7 289 476 -26,9 33 047 -52,5
Kajanaland 617 901 -12,2 589 832 -8,8 28 069 -51,0
    Kajana 62 854 -26,8 58 665 -26,5 4 189 -31,2
    Sotkamo 528 307 -10,3 508 677 -6,5 19 630 -56,0
Lappland 1 229 300 -28,2 620 168 -22,6 609 132 -33,2
    Rovaniemi 330 737 -33,8 150 007 -24,9 180 730 -39,7
Åland 86 851 -57,6 74 996 -27,2 11 855 -88,3
    Mariehamn 64 715 -57,1 55 173 -33,9 9 542 -85,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/10/matk_2020_10_2020-11-26_tau_008_sv.html